Välkommen på årsmöte i din kommunförening

Mars månad är årsmötestider för våra kommunföreningar i Hyresgästföreningen region Mitt (Värmland, Dalarna, Södermanland och Örebro län). Boka in datumet i din kalender och anmäla dig idag!

Som medlem i Hyresgästföreningen tillhör du en kommunförening. Varje år håller föreningarna årsmöten för sina medlemmar. Där har du ett bra tillfälle att vara med, lyssna, tycka till och välja. Som medlem har du nämligen rösträtt i alla de frågor som tas upp, så du är med och kan påverka i lokala bostadsfrågor som berör dig som hyresgäst.

Ett årsmöte är mycket mer än några formella beslut. Det är nyheter, information om vad som är på gång i framtiden, lite tillbakablick på det året som gått och du har chans till frågor och svar. Om du känner att du själv inte vill delta så aktivt på mötet går det självklart bra att bara sitta med och lyssna.

Förutom att det är trevligt att träffas så är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter. 

Om du är intresserad av att bli en mer aktiv medlem är mötet ett ypperligt tillfälle för dig att få mer inblick i föreningens arbete och samtidigt träffa de personer som redan är engagerade.

I listan till höger hittar du länk till din kummunförenings årsmöte.

Välkommen!