Valberedningskonferens 2019

En helg med fokus på valberedningen - det viktigaste uppdraget?

Hyresgästföreningen är en folkrörelse där medlemmarna styr och våra förtroendevalda är föreningens företrädare. Valberedningen är viktig för att kunna säkerställa en levande demokrati inom organisationen. De ska hitta ”rätt” personer till våra styrelser och till andra förtroendeuppdrag. När valberedningen har gjort ett bra arbete så läggs grunden för en fortsatt positiv utveckling av Hyresgästföreningen. 

Helgen den 18–19 maj möttes valberedare från region Mitt (Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län) på Scandic Grand Hotell i Örebro för en inspirationskonferens med gemenskap, nya möten, inspiration och en ny kick framåt i valberedningsarbetet. Värdar för konferensen var region Mitts valberedning genom Peter Nordin, Eva Trulsen Edström, Tommy Holm och Anders Brandt. 

Konferensen började med att man spelade spelet ”Normvärk” tillsammans. – ”Ett jättebra och intressant spel där man bryter ner vardagsnormer, enkla frågor och beteenden. Det är ett bra spel på så sätt att dels lär man känna sig själv lite bättre, dels få fundera på vad man faktiskt tycker och tänker i vissa situationer. Samt att deltagarna kommer varann lite närmre i gruppen”, säger Marianne Svensson, vice ordförande Hyresgästföreningen region Mitt.Lars-Åke Larsson, tidigare regionsordförande och sammankallande i den nationella valberedningen, höll i ett utbildningspass. Han delade generös med sig av sin gedigna erfarenhet och gav en massa kloka tips och råd till deltagarna.

Dag två höll Marianne Svensson och Peggy Jönsson från Nationella valberedningen ett pass kring vår valberedningsstrategi. Våra långväga gäster Cajsa Linderoth och Fredrik Marcusson, från region Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg, berättade om hur de lyckats lyfta valberedning i sin region genom ett långsiktigt och strategiskt arbete. 

Framåt ska vi fortsätta lyfta valberedarens viktiga uppdrag och arbeta för fler och starkare valberedningar!