Två nya lokala föreningar i Örebro

  • Örebro

Den senaste veckan har två nya lokala hyresgästföreningar startats i Örebro. Den ena i Västhaga och den andra i Markbacken.

I Västhaga har den lokala föreningen Västanvind återuppstått efter att medlemmar träffats och diskuterat behovet i området. Därefter valdes en tillfällig styrelse som har i uppdrag att leda arbetet i området fram till ordinarie årsmöte. Dessutom valdes lokalansvariga till lokalen vilket innebär att föreningslokalen kommer att vara tillgänglig för uthyrning inom kort för alla hyresgäster i Västhaga.

Även i området Markbacken har en ny förening startats upp. Den nya föreningen är resultatet av ett långsiktigt arbete med arbetsgrupper vilka nu har mognat tillräckligt för att starta en styrelse och verka med en större bredd. Syftet är att hyresgästerna enklare ska kunna engagera sig i sina egna och sina grannars boendefrågor.

Lilly Andersson, nyvald ordförande berättar om arbetet framöver.
- Det finns redan mängder av idéer. Nu ska vi först planera aktiviteter för sommaren. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att höra av sig med idéer, tankar och frågor. Alla är välkomna att delta på våra aktiviteter!

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.