Tredje politikerträffen i Askersund

Föreningsstyrelsens ordförande i Askersund tog i hand med representant från Socialdemokraterna på den tredje politikerträffen i slutet på februari.

Från Socialdemokraterna kom Rolf Karlsson och Per Eriksson, närvarade gjorde även Bo Fingal, Lars Samuelsson, Sonny Johansson, föreningsstyrelsen samt Anna-Marie Fahlberg, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen. Under mötet diskuterades de frågor som Hyresgästföreningen driver i sitt bostadspolitiska program inför valet 2018:

• Fler Hyresrätter

Hyresgästföreningen krav: Planera för fler hyresrätter med rimliga hyror

Socialdemokraterna sa: Askersundsbostäder arbetar fram flera nybyggnationer med hjälp av bolaget Åby bygg. Dels byggs både hyresrätter och bostadsrätter och så länge efterfrågan finns så fortsätter man.

De åtgärder som görs är satsning på mindre orter, nyproduktion, lägenheter och gruppboenden samt renoveringar. Det som man ser som negativt är att det är höga byggkostnader och överhettad marknad. Med andra ord så har utvecklingen av bostäder gett en positiv befolkningsutveckling i Askersunds kommun.

• Lekplatser

Hyresgästföreningens krav: Planera för flera lekplatser i kommunen

Socialdemokraterna sa: Den här frågan har man inte diskuterat så mycket eftersom EU- regler styr hur en lekplats skall vara. Det visar sig att många äldre barn klänger på småbarnens lekplatser och detta gör att lekplatserna slits betydligt mer än vad som är normalt. Men de tog åt sig idén med pedagogiskt växande lekplatser utifrån barnets ålder, såsom man har gjort i Hällefors. De kommer man att ta med sig till fritid och kultur.

• Infrastrukturen

Hyresgästföreningens krav: Planera för bättre kollektivtrafik mellan småorter och centrala Askersund

Socialdemokraterna sa: Kommunen har redan startat i Åsbro om anropsstyrd närtrafik och det verkar fungera bra. Ring och beställ buss 708. Askersund- Örebro går tre gånger på för-och eftermiddagen. Det går även expressbuss morgon och kväll till och från Örebro. Man tittar även på att göra iordning gamla vägen mellan Åsbro och Hallsberg och diskussion förs även kring en förbättring på bredband samt posten.

• Oseriösa hyresvärdar

Hyresgästföreningens krav: Låt Askersundsbostäder fortsätta vara en stark och bra allmännytta

Socialdemokraterna sa: Man försöker följa upp de bostadsföretag som köper hyresrätter vid en försäljning. Bäst är när man känner vederbörande som köper.

• Handlingsplan i kommunen

Hyresgästföreningens krav: Offentliggör framtida handlingsplaner och översiktsplaner

Socialdemokraterna sa: Genom att Askersundbostäder förbättrat sin information till allmänheten och hyresgäster om vad som pågår inom kommunen, har mycket redan blivit till det bättre. Såsom att Norra Bergen kommer att byggas om i billigare form och med små lägenheter. Man tittar även på kvarteret Verkstan, knappfabriken, Sjöängens tomt, etc.