Succé för ny integrationssatsning

Region Mitt har ett nytt utbildningsmaterial som rör integration. Det har enligt uppgift blivit mycket framgångsrikt. Vi bad därför Pernilla Forsberg, utbildningsstrateg att berätta mer om just denna satsning som fyllt ett tomrum på området. Många är nu de bostadsföretag som beställt materialet.

- Initiativet kom först från Region Aros-Gävle. Två medarbetare i Värmland tog fram ett jättebra material som vi senare vidareutvecklat i regionen. Nu har vi foldrar om "Trivsel och trygghet i bostadsområdet" på fyra olika språk, en handledning samt en powerpoint med bilder från foldern.

- Många bostadsföretag efterfrågar också detta material och vi har nu sålt 16 000 paket! Bara i vår region, så det är ett stort sug efter detta material.
- Tänk så bra att kunna välkomna nya grannar. Det här är ett av våra bidrag till integration bland hyresgästerna. Vi vill att man ska jobba lokalt med det i sitt område, det handlar bland annat om hur tvättstugan fungerar, man kan ha det vid språkcaféer, möten osv.

Ett annat bra material som används ute i bostadsområdena är Boken "Välkommen! Leva, bo och arbeta i Sverige". Denna bok är framtagen av ABF i samarbete med Hyresgästföreningen och LO. Boken är indelad i fem delar: Sverige, sjukvård, skola, bostad samt arbete.

 

I Region Mitt har ett material tagits fram för att användas lokalt ute i bostadsområdena

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.