Ungdomar i Eskilstuna fick lära sig om bostadsmarknaden

Vi på Hyresgästföreningen fanns med när Rekarnegymnasiet i Eskilstuna arrangerade en mässa där elever som går sista året i gymnasiet fick möjligheten att träffa organisationer och myndigheter som kan hjälpa dem att förbereda sig för vuxenlivet.

Förutom Hyresgästföreningen fanns bland annat banker, försäkringsbolag, polis och universitet på plats.

- Vi var med för att förbereda ungdomarna på vad som kommer, många frågar om hur de ska göra för att ställa sig i bostadskö, säger Andreas Berglund, juridisk ärendehandläggare i Eskilstuna.

Förutom Andreas fanns också Hans Linke och Maire Karlsson med, de sitter i styrelsen i Eskilstuna hyresgästförening.

- Det är viktigt att visa att vi finns och göra dem medvetna om att vi kan hjälpa om det blir problem, fortsätter Andreas.

Andreas har deltagit på mässan sedan 2011 och en vanlig fråga som kommer upp är skillnaden mellan att hyra i förstahand och andrahand.

- Ett förstahandskontrakt är det bästa, det ger en säkerhet att kunna få bo kvar och ha ett långsiktigt boende.