Stort intresse för föreläsning om rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter är ett ämne som många vill veta mer om. I Karlstad fans drygt 20 medlemmar på plats när Hyresgästföreningens jurister höll en föreläsning i ämnet.

Under ca två timmar fick medlemmarna som deltog lära sig om allt från hyressättning till uppsägning av hyresavtal. 

-Alla hyresgäster har nytta av den här typen av kunskap. De flesta har någon slags baskunskap men det är en sak att tro och en annan att veta och det gäller även hyresvärdarsäger, säger Ingemar Fornemo, ärendehandläggare i Karlstad.

Intresset var stort och stämningen hölls uppe genom en lättsam presentation och flera glada skratt.

-Det krävs en hel del förarbete för att hålla en sån här föreläsning. Det ska passa gruppen men även längden på föreläsningen påverkar upplägget.

I vanliga fall arbetar Ingemar med att hjälpa enskilda medlemmar när de får problem med sin hyresvärd. De vanligaste ärendena som Ingemar möter är att lägenheten är för kall, att man störs av grannar eller andra oljud. Andra vanliga ärenden är uppsägningar, frågor som rör andrahandsuthyrning och krav från hyresvärdar.

Ingemar Fornemo, ärendehandläggare, Ida Kasselstrand, förhandlare och Stig Ranelius, jurist gav Karlstads hyresgäster kunskaper om hyresjuridik.