Sluta Ta handlar om kommunens värdeöverföringar

Hyresgästföreningen driver just nu flera påverkanskampanjer runt om i landet där hyresgäster säger nej till värdeöverföringar mellan det allmännyttiga bostadsbolaget och kommunen. I Dalarna och i Sörmland har det under en längre tid pågått en kampanj med namnet ”Sluta ta!” där just värdeöverföringen har stått i centrum. Nu har kommunfullmäktige i både Borlänge och Eskilstuna fått besök av hyresgästrepresentanter som lämnat över de protester som samlats in under kampanjernas gång.

Vad är en värdeöverföring?

En värdeöverföring är de pengar en kommun plockar ut ur de kommunalt ägda allmännyttiga bostadsbolaget. Hyresgästföreningen anser att värdeöverföringar är fel då vi anser att de pengarna bör stanna kvar i bostadsbolaget och gå till exempelvis renoveringar och förbättringar i det egna bostadsområdet.

Borlänge

Den 16 april rullade Hyresgästföreningen i Borlänge ut en 60 meters lång gardin, med över 700 namnunderskrifter på, underskrivna av Tunabyggens hyresgäster med budskapet Sluta Ta! I Borlänge Kommun är värdeöverföringen på 34 miljoner kronor från bostadsbolaget Tunabyggen. 
På plats fanns bland annat förtroendevalda och ordförande Agneta Fahleson-Ericsson från Hyresgästföreningen Borlänge, Gagnef, Säter som överlämnade namnunderskrifterna utanför Borlänges Stadshus till Lars Ivarsson, ordförande Borlänges kommunfullmäktige. 

Bildtext: Agneta Fahleson-Ericsson från Hyresgästföreningen Borlänge, Gagnef, Säter överlämnar över 700 namnunderskrifter till Lars Ivarsson, ordförande Borlänges kommunfullmäktige.fotograf Jessica Collin


34 miljoner kronor


Hyresgästföreningen anser att pengarna borde ha stannat i bolaget och direkt använts av Tunabyggen till sina underhåll och nybyggen. Om pengarna varit kvar i Tunabyggen skulle de räckt till 4250 nya kyl- och frysskåp eller 20 nybyggda lägenheter eller 261 renoverade badrum eller 115 renoverade kök eller 95 totalrenoverade lägenheter.

 

Eskilstuna

Hyresgästföreningen i Eskilstuna lämnade den 11 april över 1750 namnunderskrifter mot värdeöverföringen från Eskilstuna kommunfastigheter (K-fast) till Eskilstuna kommun. Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna, lämnade över namnunderskrifterna till kommunalråden Mikael Edlund (S) och Marie Svensson (S).

Eskilstuna kommun plockar årligen ut 22 miljoner kronor från Kommunfastigheter (Kfast) och sedan i höstas har Hyresgästföreningen bedrivit en kampanj mot värdeöverföringen, där namninsamlingen varit ett led i det arbetet. Konflikten ledde bland annat till att hyresförhandlingarna strandade i våras när parterna stod så långt ifrån varandra. Hyresgästföreningen hade lagt ett 0-bud i förhandlingen som avgjordes i HMK med ett resultat på 2,05 % i hyreshöjning från 1 maj.Bildtext: Tommy Holm ordförande i Hyresgästföreningen i Eskilstuna , Mikael Edlund (S), Marie Svensson (S) och Daniel Tillgren, förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyra ska vara hyra inte skatt

Vi anser att Eskilstuna Kommun har använt pengarna från K-fasts hyresgäster för att bekosta verksamheter som ska betalas med den kommunala skattsedeln. Därför är den årliga värdeöverföringen en extra skatt på 4839 kr per lägenhet och år som hyresgästerna betalar utöver sin kommunalskatt. Om pengarna varit kvar i K-fast skulle de räckt till 244 renoverade kök eller 9010 nya kyl- och frysskåp eller 42 nybyggda lägenheter eller 553 renoverade badrum eller 201 totalrenoverade lägenheter. 

 

 

Vi bevakar fortsättningen

Kampanjerna mot värdeöverföringarna kommer att fortsätta, och vi är spända på att se hur ägardirektiven kommer tas i kommunfullmäktige framåt. Vi vill se konkreta handlingar, att det redovisas på ett eller annat sätt och inte bara höra löften om att man använda pengarna till bostadsutveckling. Vi vill se exempelvis att hyresgästerna ska få sin sina kök eller badrum renoverade, asfalten blir lagad osv.

60 meters lång protest

Se filmen på överlämningen vid Borlänges Stadshus nedan.