Siljansbygden – en stor förening med mycket på gång

  • Leksand
  • Mora
  • Orsa
  • Rättvik
  • Älvdalen

Att synas mer ute i bostadsområdena är en prioriterad fråga för Hyresgästföreningen Siljansbygden, föreningen som sträcker sig från Idre i norr till Insjön i söder och täcker ungefär två tredjedelar av Dalarnas län.

- Styrelsens tolv medlemmar representerar tre av fem kommuner, säger Tony Molin som är föreningens ordförande.

Styrelsen träffas en gång i månaden och för att hinna med att synas i det stora område som föreningen täcker har de ett bra samarbete med de lokala föreningarna och arbetsgrupperna som har sin bas i bostadsområdena. Föreningen anordnar också själv bostadsmöten där det behövs.

- Vi tycker det är viktigt att alla boende har möjlighet att träffa Hyresgästföreningen. Vi har vissa områden där det inte finns några lokalt engagerade och där är det extra viktigt att vi kommer ut.

När föreningen är ute i bostadsområdena för att träffa de boende är de intresserade av att höra hur det fungerar med till exempel kommunikationer som bussar och service som mataffärer i området, något som föreningen sen kan ta med sig när de sedan träffar politiker. Förutom att träffa boende är just mötet med politiker en viktig del av föreningens arbete. Just nu håller föreningen på med ett pilotprojekt i Orsa. Runt 1000 enkäter ska delas ut till alla som bor i hyresrätt på orten. För att samla in enkäterna kommer sedan föreningen att knacka på hos alla de boende.

- Vi hoppas att svarsfrekvensen blir hög när vi samlar in enkäterna personligen. Det blir lite jobb men vi har delat upp oss på olika områden. Tanken är att ett bostadspolitiskt program skall utformas utifrån enkätsvaren, då får alla boende en röst, avslutar Tony.

Så fort enkäterna anländer från tryckeriet, något som de beräknas göra de närmaste dagarna, kommer arbetet med utdelning att ske. Insamlingen av enkäterna görs ungefär en vecka senare.

Tony Molin, ordförande i Siljansbygden. Foto: Privat

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.