Ribban lagd för 2019 års hyror

Hyresförhandlingarna pågår för fullt, men så här års är många uppgörelser redan klara. Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, berättar mer:

"I månadsskiftet januari / februari var 41 av regionens 52 allmännyttiga bostadsföretag färdigförhandlade. Resultatet kan sammanfattas i följande tabell

Förtydligande tabell: ÖK=Överenskommelser. I Dalarna hamnar snitthöjningen på 2,03 procent. I Södermanland på 1,66 procent. I Värmland på 1,56 procent. I Örebro län på 1,64 procent. Sammantaget för Region Mitt hamnar snitthöjningen på 1,72 procent.

Motiven bakom årets hyreshöjningar kan överlag sägas vara

  • Ökningar av kommunala taxor, främst VA-taxan och taxan för fjärrvärme
  • Lönekostnadsökningar och driftskostnadsökningar
  • Ökningar av underhållsvolymerna i företagen då många bostadsföretag alltjämt står med mycket omfattande underhållsbeting.

De återstående 11 kommunala bostadsföretagen förhandlar om hyreshöjningar från den 1 mars respektive 1 april och där pågår förhandlingarna fortfarande.

Förhandlingarna med de privata hyresvärdarna i regionen ligger i normalfallet från den 1 april och där pågår förhandlingarna i skrivande stund. De yrkanden som hyresvärdarna kommit med ligger vanligtvis i nivå med de kommunala bostadsföretagen och motiveras av samma hyrespåverkande faktorer".

Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig när det gäller hyresförhandlingarna. Gå på årsmötet, engagera dig via Hyresgästföreningen. Klicka här för mer info om hyror!

För det allra senaste som rör hyrorna följ denna webbsida, här finns pressinformation exempelvis.

Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig när det gäller hyresförhandlingarna. Gå på årsmötet, engagera dig via Hyresgästföreningen. Klicka här för mer info om hyror!

För det allra senaste som rör hyrorna följ denna webbsida, här finns pressinformation exempelvis.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.