Replik till Fastighetsägarna

Svar till Fastighetsägarföreningen som i en debattartikel i Nerikes Allehanda angrepp Hyresgästföreningen och förhandlingssystemet.

Vi vill också att årets hyresförhandlingar ska gå snabbt och inte dra ut på tiden, något vi i Örebro län ser goda möjligheter för.

Fastighetsägarföreningen vill gärna bara fokusera på ökade driftskostnader men det finns två sidor av myntet. Räknar vi in deras sänkningar för kapitalkostnader så borde hyran snarare sänkas.

När Hyresgästföreningen i Stockholm lämnade en förhandling som Fastighetsägarna skriver om var det inte för att förhandlingssystemet inte fungerade utan för att Fastighetsägarna inte ville förhandla.

De lade sig från början på en orimligt hög nivå, långt över övriga redan framförhandlade hyror och låste sig där i över två månader. Det är inte förhandling när det inte finns en vilja att komma överens.

Som tur är fungerar det inte likadant i större delen av Sverige.

Till exempel har Hyresgästföreningen och Hässleholmshem redan kommit överens om en uppgörelse och flera bostadsbolag runt om i landet har flaggat att de vill ha snabba uppgörelser.

Precis som du förhandlar din lön och arbetsplatser har avtalsenlig lönesättning förtjänar du att ha en förhandlad hyra.

Hyresgästföreningen i vår region har haft ett bra samarbete med Fastighetsägarna i regionens förhandlingar trots att de från centralt håll påstår att systemet inte fungerar. Fakta är att så länge Fastighetsägarföreningen vill vara med och förhandla fungerar systemet.

De verkar också vilja påskina att de sitter med den allmänna åsikten hos landets fastighetsägare trots att en klar majoritet av Sveriges hyreslägenheter förvaltas av fastighetsägare som inte är med i Fastighetsägarföreningen.

I Sverige har vi ett förhandlingssystem vi ska vara stolta över, samma trygghet för hyresgäster finns på få andra platser i världen.

Ett hem är inte en vara som vilken som helst. Ett hem är där du bor, där du äter, sover, älskar och låter dina barn växa upp.

 

Helena Frisk, ordförande, Hyresgästföreningen region Mitt