Remisskrivande nytt i Sörmlands studieprogram

Den 28 februari hade handledarlaget i Sörmland träff. Handledarlaget består av de förtroendevalda och tjänstemän som håller i och leder utbildningar i länet. Under året erbjuder vi förtroendevalda och medlemmar ett antal olika utbildningar inom alla olika verksamhetsområden inom föreningen. Grund- och fördjupningsutbildningar inom bland annat bostadspolitik, boinflytande och förhandling. Nästa utbildning på gång är "Om Hyresgästföreningen" som riktar sig till nya medlemmar eller medlemmar som är intresserade av att veta mer om Hyresgästföreningen. Utbildningen hålls i Eskilstuna den 8 april.

Tomas Bergh, Gruppchef i Sörmland berättar om årets spännande utbildningsnyhet.
- Nytt för i år är att vi kommer att erbjuda en utbildning i remisskrivande. Det kan kännas som ett torrt ämne men är faktiskt riktigt spännande. Varje år skriver kommunerna om olika detaljplaner för områden i kommunen. I detaljplanen bestämmer man hur ett visst område ska användas. Om man får bygga bostäder där eller om det är ämnat för industri eller annat. Det handlar om kommunens utveckling och är ett av kommunens viktigaste verktyg för att få fram ny mark för bostadsbyggande till exempel. För Hyresgästföreningen är otroligt viktigt att finnas med och på ett kompetent sätt företräda hyresgästernas intressen i detaljplaneringen av kommunen.

Om du vill veta mer om vilka kurser, temakvällar och cirklar som finns för medlemmar, kontakta Tomas, kontakt nedan, för att beställa vår utbildningskatalog.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.