Politikerträffarna rullar på smidigt

Ordförande för föreningsstyrelsen i Askersund hälsade Caroline Dieker välkommen till vår fjärde politikerträff här under våren 2018.


Vi diskuterade under enklare former de frågor som Hyresgästföreningen har i sitt politiska program inför valet 2018.

• Fler Hyresrätter
Hyresgästföreningen krav: Planera för fler hyresrätter med rimliga hyror

Moderaterna svarar: De lyssnar på signaler från Askersundsbostäder. Bostadsbehovet minskar och att man vill få ner produktionskostnaden. Man vill ha rimliga hyror. Bygga om Norbergens Åldringsvårdshem till tryggare boende men, kostnaden är stor. Önskvärt med mindre lägenheter för ungdomar.

• Lekplatser
Hyresgästföreningens krav: Planera för flera lekplatser i kommunen

Moderaterna svarar: Man vill bygga lekplatser mitt på gården i äldreboendet. Samt utveckla Strandparken med redskap för olika rörelse behov.

• Infrastrukturen
Hyresgästföreningens krav: Planera för bättre kollektivtrafik mellan småorter och centrala Askersund

Moderaterna svarar: Man skulle kunna sköta busstrafik med samverkan av näringslivet i staden genom att söka bidrag. Man vill ha trafik över länsgränserna. 
Oseriösa hyresvärdar

Hyresgästföreningens krav: Låt Askersundsbostäder fortsätta vara en stark och bra allmännytta

Moderaterna svarar: Tycker ej om oseriösa hyresvärdar, dessvärre finns inga verktyg att ta till. Man vill ha lägenheter åt socialt utsatta.
Handlingsplan i kommunen

Hyresgästföreningens krav: Offentliggör framtida handlingsplaner och översiktsplaner

Moderaterna svarar: Hänvisar till kommunal Politiska programmet. Man vill få in fler familjer i barnafödande åldrar. Man vill ha bra skola och boendemiljö. Man vill bygga ny sporthall och badhus när ekonomin tillåter.