Politikerfrukost, Älvdalen

Inför valet 2018 bjuder Hyresgästföreningens föreningsstyrelse i Siljansbygden in alla de lokala partierna i Siljanbyggden och Älvdalen till frukostmöten.

Det gör vi för att bland annat prata om Hyresgästföreningens bostadspolitiska program och höra om politikerna ställer upp på det vi tycker är allas rätt till en bra bostad. I Älvdalen närvarade politikern Peter Egart (S) och Daniel Nyström (C). Från Hyresgästföreningen deltog Ingrid Andersson, Gunnel Oskarsson, Gerd Örn, Gun-Britt Lemón.

Våra övergripande krav är att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror och ökad trygghet och inflytande för hyresgästerna.
I Älvdalen pågår byggnation av två bostadshus med lägenheter på Dragspelslunden, och blir de lägenheterna uthyrda kommer två hus till att byggas på samma område. Strategi för att kunna bygga är att sälja ut vissa fastigheter för att rationalisera och få pengar till nybygget.

Andra frågor handlar om att renovera varsamt. Alla ska ha råd att bo kvar efter renovering.
Just nu pågår renovering av fönster och balkongdörrar, bland annat, på ett bostadsområde i Älvdalen. Politikerna höll med om vikten av att renovera försiktigt.

Ett annat krav är att Älvdalens kommun ger Norra Dalarnas Fastigheter AB ägardirektiv med realistiska målsättningar att genomföra rationaliseringar och effektiviseringar som gör att bolaget inte drabbas av onödiga kostnader. All ska ske på ett sätt att det blir rimlig hyresutveckling, rimliga hyresnivåer och långsiktig hållbar ekonomi.

Hyresgästföreningen vill även att hyresgäster hos privata bostadsbolag ska ha samma rättigheter/skyldigheter som de boende i allmännyttan gällande standard och boinflytande bland annat. Rättvisa villkor mellan hyrt och ägt handlar om att det finns en balans på de ekonomiska villkoren mellan hyrt och ägt boende. Det ska vara likvärdiga skatteregler för alla boendeformer. Det är en fråga som lokalpolitikerna får ta med sig till sina riksdagspolitiker. Annat vi pratade om var att det är viktigt att ha servicen kvar i glesbyggd.

Som avslutning fick politikerna ta i hand med Hyresgästföreningens representanter som bevis på att de ställer upp på vårt förslag till bostadspolitiskt program inför valet 2018.