Politikerträff i Ludvika

  • Ludvika

Hyresgästföreningens föreningsstyrelse i Ludvika anordnade tisdagen den 30 januari en politikerfrukost på temat bostäder.


Föreningsordförande Bo Fremen hälsade politiker från de flesta partierna (Liberalerna och Kristdemokraterna saknades) i Ludvika välkomna till området Grönsiskans samlingslokal, där Hyresgästföreningens styrelse har sitt kontor. Diskussionen blev stundom livlig men ändå med en bibehållen konsensus kring de viktiga frågorna.

Bland annat framfördes att det är viktigt att rätt antal bor i lägenheterna, att det som byggs nytt är anpassat både efter vilka som är målgrupp och framför allt att det byggs i rätt takt. 

Material att bygga med avhandlades, att trä bör användas mer höll alla närvarande med om, liksom problematiken med vart i kommunen det ska byggas. Kostnaden för nybyggande var en ständigt återkommande parameter i diskussionerna, vilket är bra att vara medveten om då det är den viktigaste faktorn för att sätta en framtida hyra.

Man pratade även om Allmännyttans roll, om den ska anses som för dominerande eller ej. Med en dryg fjärdedel av beståndet kan den ur det perspektivet knappast anses utgöra dominans, men diskussionen kom att handla om byggande av nya fastigheter. Detta undviker de privata aktörerna i Ludvika, vilket nämndes ett flertal gånger utan att någon kunde peka på ett varför. Allmännyttornas utförsäljningar för att finansiera nybyggande kom upp, men eftersom det i Ludvika inte förekommer några planer på att sälja blev diskussionen mer allmän, med exempel från andra kommuner som Falun och Borlänge.

Problemformuleringar som segregation och integration togs upp och flera förslag till åtgärder diskuterades. Samtalet handlade till en början om ett inspel om tillfälliga boenden, vilket inte på något sätt ses som aktuellt i Ludvika, och avslutas med en presentation av en boskola som Hyresgästföreningen kommer hålla i samråd med LudvikaHem.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.