Örebro växer - Vår stad är din stad

Den 16 till 17 november delas tidningen "Örebro växer - vår stad är din stad" ut till kommunens invånare. Hyresgästföreningens ordförande i Örebro berättar om hur de vill stötta hyresgäster att påverka och ta egna initiativ i sina bostadsområden. Att ett bra hem är mer än någonstans att bo.

Ur tidningen ”Örebro växer – vår stad är din stad”, sidan 19:


Hyresgäster tar initiativ

Vi i Hyresgästföreningen vill stötta hyresgäster att påverka och ta egna initiativ i sina bostadsområden. Man är inte maktlös, säger Hndren GhasabiGhaderi, ordförande för Hyresgästföreningen i Örebro.

Han var med och tog inititativ till Hyresgästföreningens sommaraktivitet Nattfotbollen som har gjort succé de senaste två somrarna i Örebro.

– Vi ville skapa sysselsättning för barn och ungdomar. Sommaren är en tid som lämpar sig väl för uteaktiviteter, men är tyvärr en period då inte mycket aktiviteter sker, vilket kan leda till sysslolöshet. Efter sommaren är det vanligt att lärare frågar vad eleverna har gjort på sommarlovet.

– Men alla har inte råd att åka på semester. För oss var det inte fotbollen som var det viktigaste, utan det sociala. Vi ville bidra till att skapa gemensamma sommarminnen. Ett särskilt pris belönade lagspel och fair play. Lokala ungdomar fungerade som ledare.

– Vi ville att de skulle bli naturliga ledare i sina bostadsområden, positiva förebilder som barn och ungdomar kan se upp till. Troligen bidrog satsningen till en lugnare sommar.
– Ungdomarna fick utlopp för sin energi, det var mycket vuxennärvaro och människor som rörde sig i områdena. Det var inte vårt främsta mål, men faktum var att vandaliseringen minskade drastiskt.
/Hndren Ghasabi Ghaderi är ordförande för Hyresgästföreningen i Örebro.

---

Ett bra hem är mer än någonstans att bo

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.