Ombyggnadsutbildning

I helgen samlades ett 30-tal intresserade förtroendevalda och lokalt aktiva på Scandic Grand i Örebro för två utbildningsdagar som handlade om ombyggnad.Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen höll i utbildningarna, fredagen gavs en grundutbildning och lördagen en fördjupning.
Grundutbildningen går igenom den metod som Hyresgästföreningen region mitt* arbetar efter vid renoveringar. För att få ett lyckat resultat, för de hyresgäster som påverkas av en ombyggnation, behöver alla delar av vår organisation arbeta tillsammans och bidra med sin del – berättar Marcus Kjellin. 

Lördagens fördjupning handlade mer om samhällssociala aspekter av ombyggnader och vad det är som generellt sett gör att vi får så höga hyreskrav från hyresvärdarna och hur vi arbetar för att motverka det. 

En matnyttig utbildning och deltagarna fick mer kött på bena kring ombyggnation. 

*region Mitt: Dalarna, Sörmland, Värmland och Örebros län.