Nej till marknadshyror

  • Eskilstuna
  • Katrineholm

”Om priset på hyresrätten höjs kanske efterfrågan minskar, men inte behovet.”

Hans Linke, styrelseledamot i Eskilstuna Hyresgästförening samt i regionstyrelsen Mitt skriver i Katrineholms Kuriren om problematik kring marknadshyror.

– Ungdomar kommer helt enkelt att ge upp, låta bli att flytta hemifrån, tacka nej till utbildning eller det nya jobbet.

Det finns för många som tjänar på bostadsbristen.
Fastighetsägarna vill tjäna pengar. Gärna stora pengar. Endast vid bostadsbrist kan fastighetsägarna ta ut riktigt höga hyror. Samma för innehavare av bostadsrätter och villor. Om bostadsbristen byggs bort sänks värdet på deras fastighet. Det finns helt enkelt för många som tjänar på bostadsbristen. Om man vill bygga bort den krävs därför politik istället för marknad.