Nedsatt hyra för 84 lägenheter

I krämarhuset i Örebro har det under en längre tid på en av våningarna pågått en ombyggnation. Detta har medfört en hel del oväsen något som stört de boende i huset. Hyresgästerna fick då hjälp av den lokala Hyresgästföreningen att driva ett ärende mot hyresvärden.

Den lokala föreningens ordförande Lars-Åke Larsson, som hela tiden har haft ett nära samarbete med Lotta Zaine på juridiska enheten på Hyresgästföreningen, samlade in synpunkter från de boende och lämnade vidare till hyresvärden.
- Lars-Åkes engagemang i förhandlingsprocessen har varit helt avgörande i ärendet. Han har varit hyresgästernas kontakt och stöd och försett mig med den information jag behöver i förhandlingarna, berättar Lotta.
Och idag kan vi berätta att tack vare den lokala Hyresgästföreningens arbete och engagemang blir hyresgästerna kompenserade för att de under en längre tid tvingats leva med störningar i sitt boende. Hyresvärden har gått med på en nedsatt hyra för den aktuella perioden för 84 lägenheter i Krämarhuset.
- Ett väldigt bra resultat, som inte hade varit möjligt utan arbetet som den lokala föreningen stått för. Vi är mycket nöjda, avslutar Lotta.

Vad gäller vid störningar?

Generellt gäller att störningar i boendet kan räknas som en brist om det är betydande och inte utgör sedvanligt underhåll. I just detta fall så är det inte störningar på grund av sedvanligt underhåll utan för ombyggnation i fastigheten.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.