Nattfotbollens goda eftersmak.

Förra sommaren startades Nattfotbollen av Hyresgästföreningen Örebro. Först ut var Oxhagen i syfte att försöka lugna den oroliga stämning som hade pågått i området. Efter ett så lyckat arrangemang med så goda resultat förra året, där ungdomarna i området växte som förebilder och sommaren blev lugnare, bad Örebro kommun Hyresgästföreningen att driva framgångskonceptet i sommar igen, och då även i bostadsområdet Brickebacken.


Nattfotbollen är ett projekt som pågick elva veckor av sommaren, fredag- och lördagskvällar för ungdomar, både pojkar och flickor. Med syfte att ge ungdomarna något värdefullt att göra, skapa en god stämning i områdena och gemenskap. Resultaten från Nattfotbollen talar om lugnare gårdar och skolpersonal som berättar om nya och bättre attityder hos eleverna. Konceptet har även spridit sig till Borlänge, där man körde tre veckor på sportfältet, och det kom ca 30–60 ungdomar varje kväll i åldrarna 5-16år.

Nu är sommaren snart ett minne blott, nattfotbollens alla matcher är spelade, så vi kontaktade Dan Hersan och Nadja Awad, två representanter ifrån HUVA (Hyresgästföreningens Unga Vuxna) för att höra lite mer om det hela.

Berätta lite mer om HUVA.
- Det är en plattform för mig som ungdom att göra förändring i Örebros alla bostadsområden. En arbetsgrupp som vågar tänka nytt, för samhällets bästa.
Vi är Unga Vuxna mellan åldrarna 10–35 år som bedriver verksamheter, möjliggör aktiviteter och engagerar ungdomar i stadens alla bostadsområden, förklarar Dan.

Nadja, vad var din roll i årets upplaga av Nattfotbollen?
- Jag var huvudsaklig ledare i Brickebacken, vilket innebar att jag hade mer hand om vår verksamhet, se till att den gick framåt. Dessutom var jag mer ansvarig över det administrativa, t.ex. att våra händelserapporter blev ifyllda m.m.

Kan ni dra någon slutsats mellan årens omgångar?
Fler lokalt förankrade ungdomar har tagit initiativ genom att agera ledare, precis samma roll HUVA-ledarna tagit. Det kom alltfler deltagare, framförallt fler tjejer, än året innan. I år hade tjejerna också egna lag och mötte killarna, fast oftast var det blandade lag. Men det är kul att se att bägge delarna funkar. I år så är det fler föräldraengagemang, även om det kan bli ännu bättre så var det en skillnad från förra året, även fler andra aktörer var involverade bl.a. Kurdiska FF, Bosna FK, ÖLIF. Nadja tillägger att de dessutom kunde införa ett miljöperspektiv i arbetet där de blev sponsrade av ÖBO med plockpinnar, handskar och soppåsar så vi kunde plocka skräp på fotbollsplanen sprida information om hur viktigt det är att värna om miljön i sitt bostadsområde.

Hur många deltog i Brickebacken och Oxhagen då?
I Brickebacken spelade ca 80 stycken varje kväll och kanske ett 30-tal åskådare varje kväll, säger Nadja. Dan är lite osäker på vad snittet per kväll, men under rekordkvällen var det sammanlagt 146 stycken varav 112 som deltog i Oxhagen.

Är ni nöjda med årets Nattfotboll? Vad var bra/mindre bra?
-Oerhört nöjda! Eftersom att vi sett unga ledare, under 18år, växa i sitt ansvarstagande och kunnat inse deras viktiga roll som förebilder i sitt bostadsområde. Samt att fler tjejer har fått ett starkare fotbollsintresse, och vi vet att flera ungdomar sedan förra årets omgång har börjat spela i fotbollsklubbar.

En sak som blivit bättre sen förra året men fortfarande kan öka är föräldrarnas närvaro. Men det ska nämnas att det fanns en hel grupp med nattvandrande mammor. Sen fanns det vissa föräldrar som erbjöd mat ifrån sina restauranger som fairplay-pris för att uttrycka sin glädje till Nattfotbollen. Många föräldrar som kommit till matcherna har uttryckt hur stolta de är över oss ledare som möjliggör en meningsfull fritid till ungdomarna. Föräldrarna känner en tillit till Nattfotbollen och ledarna genom att släppa sina barn mellan kl. 18.30 till strax efter 22-tiden. De känner en glädje över att deras barn sysselsätter sig med något bra på fredagar och lördagar.

-Ja, vi är väldigt nöjda med resultatet fortsätter Nadja. Men en grej att tänka på framåt är att vi hade behövt vara fler ledare för att ännu snabbare kunna hantera de mänskliga problemen som uppstår, konflikter emellan människor, när man har sådana aktiviteter. Men ledarna som var på plats kunde ändå hantera konflikterna som uppstod ibland, det tycker jag verkligen visar på vilka passionerade ledare vi hade med oss på denna minnesvärda resa.

Har intressetet väckts hos fler att engagera sig i HUVAs arbete?
-Ja definitivt, vi har blivit fler efter Nattfotbollen 2017. På vårt senaste möte har vi dubblerats i antalet ledare. Det är kul och spännande säger Nadja.
Dan menar att intresset väckts hos flera andra runtomkring. Senast igår pratade han med en fritidsledare som vill starta en fritidsgård med HUVA...


Man kan givetvis kontakta oss eller någon annan HUVA ambassadör.
Nadja Awad
nadjaawad@gmail.com
Dan Hersan
danhe97@hotmail.com

Vi finns att följa på Facebook: HUVA ÖREBRO