Miljöpartiets kongress i Örebro

Bilden av bostadsminister Mehmet Kaplan blickande ut över kongessfestens deltagare från en gigantisk skärm inne i Conventum Arena. I handen höll han en pusselbit och i bakgrunden tronade bilden av nybyggda hyresrätter. Rubriken: Nu bygger vi Sverige.

När Miljöpartiet samlas för kongress i Örebro, för första gången som regeringsparti, är bostadsfrågorna hetare än någonsin. Och särskilt för Miljöpartiet. Av alla ministerposter de kunde få fick de bostadsministerposten. Samtidigt har bostadsfrågan stadigt växt i politisk dignitet och seglat upp som en av de viktigaste.

Hyresgästföreningen peppade för fler hem

Självklart fanns Hyresgästföreingen på plats. Med ett peppande budskap om fler hem samtalade vi med mängder av miljöpartistiska politiker från hela landet. Främst kommunpolitiker, från Malmö i söder till Luleå i norr. Men även ministrar och ett antal riksdagsledamöter fick en portion hyresgästpolitik serverad i Örebro. Emma Hult, bostadspolitisk talesperson fick med sig en kokbok med inspiration för fler hyresrätter.

Miljöpartiet har mycket att bevisa. På få ställen i landet uppfattas partiet som de som går främst i leden för fler bostäder. Det finns dock hopp. I miljöpartiet pågår en spännande debatt om förtätning av staden och hållbara perspektiv av tillväxt.

Kongressen antog en motion om en sammanhållen strategi för förtätning av staden. Motionen är formulerad av Grön Ungdom och Gröna Studenter. Ungdomen. En ny tid randas i Miljöpartiet. Och kanske även på svensk bostadsmarknad.

En stor överraskning

Den stora överraskningen på kongressen var dock beslutet om att partiet vill fasa ut ränteavdraget. Inget parti har hittills vågat röra det heliga ränteavdraget. Det är odiskutabelt att ränteavdragen är en ansträngning för svensk samhällsekonomi men lika odiskutabelt är att de utgör ett fundament i oräkneliga svenska hushållsekonomier. Om ränteavdraget ska bibehållas måste politiken dock hitta en lösning för att kompensera hyresrätten också. Även här vill Miljöpartiet gå före och hitta lösningar för en balanserad och rättvis bostadsmarknad.