"Max en tusenlapp"

Ombyggnationer är nödvändiga, men det kan svida i plånboken om hyran höjs med flera tusenlappar. I Kumla har de jobbat hårt på att begränsa höjningen. Tack vare en bra ombyggnadsprocess med mottot ”max en tusenlapp”.

Jonas Gabrielsson, du som är förhandlare, vad är speciellt med ombyggnationen i Kumla?

– Här kan man bo kvar. Det talas så mycket om bra ombyggnadsprocesser men en grundförutsättning är naturligtvis att hyrorna sätts så att det går att flytta tillbaka.

Vad handlar det om för ombyggnation och område?

– Det är en rot-renovering av en 60-tals fastighet på St Torgils väg i Kumla som berör många hyresgäster.

På första informationsmötet som Kumlabostäder och Hyresgästföreningen ordnade kom det nästan hundra hyresgäster. Jonas fortsätter:

– När Kumlabostäder sedan vid första förhandlingstillfället signalerade om hyreshöjningar på upp till 3 000 kronor blev det uppenbart att det inte skulle kunna fungera för många att flytta tillbaka så Hyresgästföreningen i Kumla började organisera sig.

Vid årsmötet togs ett uttalande om att oron över hyresgästernas situation och att ”max en tusenlapp” var en rimlig höjning.

Det blev mottot för förhandlingen. En samrådsgrupp av boende bildades av verksamhetsutvecklaren Anna-Marie Fahlberg.

Hon berättar bland annat om en av hyresgästerna som gick runt i timmar med en enkät till de boende för att höra vilken hyra de klarar av.

Faktaruta ”Max en tusenlapp-modellen”, i korthet:

Tillbakaflyttande hyresgäster som bott längre än 4 år får 1000 kr per månad i hyreshöjning under lika lång tid som de bott men max 15 år. Hyrorna för nya hyresgäster blir ca 2 500 kr per månad högre än hyrorna före ombyggnationen. Ombyggnationen väntas pågå i cirka tre år.

För mer information om hela modellen hänvisar vi till de som arbetar med frågan från Hyresgästföreningens sida; förtroendevalda och personal.

 

Bra lösning i Kumla kring ombyggnationer: Hyresgäster kan påverka.

Bli medlem, från 80 kronor i månaden