Lyckad temakväll

  • Eskilstuna

Temakvällen med inriktningen rättigheter och skyldigheter som hyresgäst blev succé.


Ett trettiotal samlades och det var högt i tak och många intressanta frågor ställdes, allt från konceptrenovering, underhåll som höjer hyran, störningar till hyreshöjningar m.m. Kort sagt allt som rör boendet. 
- "Det märktes under kvällen att någonting, tyvärr av sämre karaktär, har hänt vad gäller de privata fastighetsägarnas nya vinstmaximeringsiver. Det finns en genuin oro, folk vill inte byta bostad för man är rädd att tvingas hyra en ny topprenoverad lägenhet. Men trots det var det ett oerhört bra möte. Vi hade också ett oppositionsråd med under kvällen", berättar Sven-Graff, ärendehandläggare Eskilstuna.
På bild: Lottie Ånedal ärendehandläggare Eskilstuna och Sven-Graff.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.