Laxåmodellen - en väg till framgång

Vad går att lära av Laxå och området Von Boi? Jo, här arbetar olika parter aktivt för att integrera och minska segregationen samtidigt som barn och vuxna möts. Anna-Marie Fahlberg, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, kan berätta mer om hur ett pilotprojekt har mynnat ut i ett lokalt engagemang.

Kärnan i att lyckas lokalt handlar enligt Anna-Marie om att samarbeta och göra något tillsammans med fler organisationer, kommunen osv. Hon sammanfattar sina lärdomar från det hon kallar Laxåmodellen:

- Släpp in fler idéer. Börja underifrån. Det ger också medlemsnytta med ökad trygghet.

När vi kommer till Von Boigatan är det lugnt och stilla; gräsmattorna är välklippta och många fönster står öppna i värmen. Allt andas frid. Inne i hyresgästlokalen målas det dock för fullt. Tanken är att fräscha upp till dess att barn och vuxna återvänder. Här är det annars en febril aktivitet.

En av målarna bor i huset. Det blir ett samtal om olika toner på väggarna. Vi tar ett varv i lokalen och området. Det är fint bortsett från några bortglömda odlingslådor. En ny, fin lekplats inne bland skuggande tallar borde locka barn, en svalare dag.

Vad är det då som har hänt och händer här på Von Boigatan?

- För några år sedan var här stökigt och bråkigt. Något behövde göras, sammanfattar Anna-Marie.

Det hade varit stor rotation, med många nyinflyttade. Något som inte är unikt för Laxå, men det speciella enligt Anna-Marie var förmågan att göra något bra tillsammans. Att kraftsamla och nå goda resultat:

- Ta sig ut i området, börja från grunden. Det är till nytta för alla eftersom det har blivit lugnare.

Laxå-modellen är sprungen ur en modell som har tagits fram via Örebro universitet (Handelshögskolan). Projektet Utveckling från dag ett, som är medfinansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, har haft ett pilotprojekt i Laxå.

- Genom ett projekt som inleddes för ett par år sedan via universitetet via en satsning från regeringen (på att utveckla bostadsområden som är utsatta med många asylsökanden). Laxå kommun fick pengar som Hyresgästföreningen fick vara med och söka.

Goda resultat

Den här satsningen har enligt Anna-Marie gett genklang upp på högsta nivå, hela vägen till riksdagen.

- Andra vill veta hur vi har jobbat tillsammans med så lyckat resultat. Hyresgästföreningen har en lokal som vi öppnade upp, Von Boigatan 14. Det fanns ett behov av att skapa rörelse, och via projektet kom detta igång. Här finns idag ett fortsatt samarbete med kommunen, asylenheten, men även med Studiefrämjandet och ABF (i andra lokaler).

- Det är vår lokala styrelse här som genom sitt engagemang har fått mycket positivt att hända. Det handlar mest om fritidsdelen. Det arbetet fortsätter. Studiefrämjandet finns där en dag i veckan liksom vuxenskolan, därtill är det öppet med café, en till två dagar i veckan. Hyresgästföreningen har också ett engagemang på vardagar och helger. Det sker också uthyrning av lokalen till hyresgäster. 

Idag är det också lugnare i området. Det har firats Halloween, varit pysselkvällar, tjej- och killkvällar samt julbak med pepparkakor. Något som uppskattades. Speciellt att kakorna fick följa med hem.

- Den 14 december var det pepparkaksbak i Von Boij: 30 stycken barn och några föräldrar var lyriska när de fick ta med sig kakor hem. Det har även varit en städdag med barnen, julgransplundring och aktiviteter på påsk- och sportlov.

I våras genomfördes en kulturdag som Hyresgästföreningen och Laxåhem var inblandade i. Den lockade många.

- Viktigt är att föräldrarna kommer in i bilden, de är lika välkomna som barnen, framhåller Anna-Marie.

Ny styrelse med stort engagemang

På Von Boigatan är det alltså en ny styrelse som utgår från området i sig. Sofia, Sabina, Evelina och Lars heter eldsjälarna. Anna-Marie kan inte nog tacka dem för deras stora insatser.

-  Kulturdagen blev exempelvis en jätterolig dag. Femton personer planerade den och de kom även från Hallsberg. Då var även Laxåhem med.

Idag sker även Nattfotboll i kommunen via bland annat Hyresgästföreningen och fler aktörer (Laxå-andan). Det händer saker under sommaren, och människor möts vilket många välkomnar.

-  Vi vill att det ska blandas, säger Anna-Marie och guidar vidare i ett sommarfint Laxå.

Hur ska de göra som vill göra något liknande där de bor?

-  Ta kontakt med kommunen, och integrationsenhetens samordnare. Vi kommer använda lärdomarna och ta det vidare i Örebro län, avslutar Anna-Marie. En utmaning idag är att färre kommer ut av dem som ursprungligen bor i området, några nappar, men de får gärna bli fler. Det hoppas vi råda bot på. De som kom på kulturdagen framförde att arrangemanget var jättebra.

För dig som vill veta mer:

Fakta om Laxåmodellen, Anna-Marie Fahlberg berättar mer:

 – De som är med i det här projektet är Laxå kommun (integration- och arbetsmarknad), Migrationsverket, Hyresgästföreningen, Bergskyrkan, BILDA, Svenska kyrkan, Tallstigskyrkan, Röda korset, ABF, Studiefrämjandet, Vuxenskolan med flera.

- Många aktiviteter sker i lokalerna på Von boijgatan 14. Kulturdag har genomförts i år, den 9 juni. Fritidscafé har varit öppet från och med 15 april. Här sker ett aktivt samarbete med i första hand kommunen och Studiefrämjandet, liksom ABF. Efter den här fasen i projektet så anmälde sig flera hyresgäster i området att de ville engagera sig och en ny lokal styrelse bildades.

- Det viktiga är att vara så många och samordna det, då kan så mycket hända kring asylsökande och integrationen, hälsar Anna-Marie Fahlberg.

Den 22november 2018 var det slutkonferens för det stora projektet, slogan var då ”Vi ändrar Formen på Normen”. Det lokala arbetet rullar dock vidare på Von Boigatan  i Laxå.

 Ur Nätverket för asyl- och integration i Laxå kommun, från maj 2017 står det att läsa:Hyresgästföreningen har tillsammans med ABF utvecklat von Boijområdet och startat ett gemensamt projekt för att öppna upp lokalen i hus nr. 14 för mer verksamhet med bakning, hantverk, miljö, språk, schack och odling. Även utemiljön ses över, lekplats och vollybollnät. Ska även börja ha regelbundna bostadsmöten. Har haft utflykter i sommar till Sannerudsmarkén i Tived och till bilträff i Hajstorp, provat att väva i vävstolarna och kollat slussningen vid Göta Kanal”.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.