Lars berättar om en lyckad manifestation i Västhaga, Örebro

Funderar ni i er förening hur ni ska få beslutsfattare att lyssna på vad de boende vill? Lars Bjurström, vice ordförande i Hyresgästföreningen Örebro-Lekeberg delar med sig hur de gick till väga när de manifesterade när ÖBO ville höja hyrorna i Västhaga, Örebro.

Lars Bjurström

Hur gick ni till väga för att påverka beslutsfattare och involvera de boende?

De primära frågorna var att det skulle finnas möjlighet att bo kvar och slippa flytta eftersom boende inte längre skulle få råd samt att boende skulle tillfrågas och få inflytande innan beslut fattades gällande ombyggnationen.

  • Vi valde att engagera alla boende i bostadsområdet, inte bara de som var direkt drabbade i fråga och bjöd in dem till möte. Genom att vi i föreningen lyssnade in de boendes upplevelser blev många engagerade och på så sätt blev vi många personer som kunde samlas kring frågan.
  • Vi rekryterade till en arbetsgrupp på 30 personer bland de boende. Arbetsgruppens fick tydliga uppgifter som visade ÖBO vad boende tyckte genom att skapa politisk opinion, skickade pressmeddelande, insändare, öppet brev till ÖBOs beslutsfattare samt anordnade manifestation i bostadsområdet.
  • Vi samlade alla i bostadsområdet till manifestationen genom inbjudan som de boende fick i sin brevlåda samt via Facebook. Media och beslutsfattare var inbjudna till manifestationen någon timma innan start för att få tid att prata med utpekade talespersoner från föreningen samt boende. Radion valde att göra intervju med en talesperson redan några dagar innan.
  • Det mediala intresset blev bra. Vi tror det beror på att vi noggrant planerade aktiviteterna och kontakterna. Timingen i detta är betydelsefull samt att frågan ska vara känd för både media och befolkning innan manifestationen.
  • Avslutningsvis är det viktigt att vi utvärderar. Det är bra att fundera lite efteråt. Blev det som vi tänkt oss? Vad blev bra, vad kan vi göra bättre nästa gång?