Lågt byggande ger brist i hela Södermanland

I januari 2015 bedömde åtta av länets nio kommuner att de har brist på bostäder. Och även Flen, som rapporterar balans totalt sett, har brist i centralorten.

Svagt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen.

Sörmland är ett av de fem län som växer snabbast. 2014 ökade antalet invånare med över 3 000 personer, men bara 600 nya bostäder blev inflyttningsklara.

Fler bostäder på gång

Men nu ser det ut att kunna bli ändring, åtminstone om man ska tro kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång 2015 och 2016. Där landar siffrorna på cirka 1 500 bostäder per år, ungefär den nivå som både länsstyrelsen och Boverket anser behövs. Men man ska ha i minnet att det som verkligen byggs ofta brukar bli mindre än prognoserna.

Eskilstuna släpar efter

Framför allt Eskilstuna, en kommun som växer med över 1 000 personer per år, har släpat efter med byggandet. Nu finns planer på att bygga uppåt 700 bostäder de närmaste två åren, men även det är för lite för att matcha den starka inflyttningen. 

I Katrineholm planeras flera hundra lägenheter i flerbostadshus, vilket är ett trendbrott. Nyköping, Strängnäs och Trosa fortsätter – om planerna håller – att ligga på en för länet relativt hög byggtakt.

Bostadsbrist hämmar länets utveckling

Bristen på hyreslägenheter slår hårt mot de grupper som inte har möjlighet att köpa en bostad. Men även många andra efterfrågar hyresrätter; de vill bo bekvämt utan att dra på sig stora lån.

Det finns en risk att bostadsbristen kan äventyra länets i övrigt positiva utveckling. Finns det inte lägenheter att tillgå minskar rörligheten, både inom och mellan kommuner.

Läs mer på vår faktasajt hurvibor.se