Kommunen tar 30 miljoner från hyresgästerna

Hyresgästföreningen har analyserat Örebrobostäders(ÖBO) ekonomi och hur Örebro kommuns värdeöverföring på 30 miljoner påverkar bolaget och hyresgästerna. Resultatet visar att värdeöverföringen på sikt riskerar att hindra ÖBO från att genomföra nödvändiga investeringar i underhåll och nybyggnation.

Hyresgästföreningen har analyserat hur Örebro kommuns värdeöverföring på 30 miljoner påverkar bolaget och hyresgäster. Analysen är en femårsprognos av ÖBO:s ekonomi och bygger på ÖBO:s egna siffror samt en bedömning av de krav som Örebro kommun ställer på bolaget och har gjorts med två olika scenarion. Ett där kommunen tar 30 miljoner om året i värdeöverföringar och ett där kommunen inte genomför någon värdeöverföring alls. 

– Eftersom effekterna inte har varit synliga kortsiktigt har kommunens politiker kunnat ducka för frågan, men i längden kommer det bli en stor problematik för ÖBO. Politikerna har även lovat att värdeöverföringen inte kommer drabba hyresgästerna men det är inte heller sant. Värdeöverföringen riskerar att bli hyresdrivande för hyresgästerna när bolaget behöver få in mer pengar, säger Marcus Kjellin, Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Mitt

På kort sikt kommer ÖBO kunna genomföra de uppdrag som kommunen har gett dem men redan inom en treårsperiod kommer konsekvenserna bli kännbara för bolaget. Analysen visar att ÖBO:s soliditet kommer sänkas och med det kommer ÖBO:s möjligheter att låna minska med 90 miljoner per år. I förlängningen kan det få konsekvenser för ÖBO:s möjligheter att genomföra investeringar och underhåll i befintliga fastigheter. 

Inom en tre- till fyraårsperiod kommer inte heller ÖBO generera det resultat som möjliggör den värdeöverföring som kommunen vill ha. Eftersom Örebro kommun har sagt att de även i fortsättningen kommer ta pengar från ÖBO ser Hyresgästföreningen en risk för att värdeöverföringen kommer tvinga ÖBO till att försöka höja hyrorna för att kunna balansera sin ekonomi. 

– Hyresgästföreningen kommer inte acceptera att konsekvenserna av värdeöverföringen påverkar kommande års hyresförhandling. ÖBO:s hyresgäster ska inte få höjda hyror till följd av att kommunens politiker vill fylla rådhusets kassa, Marcus Kjellin