Stora skillnader i kommunala taxor och avgifter

Nils Holgersson-rapporten visar på stora skillnader i taxor och avgifter mellan kommuner i Sverige. Här redovisas de prisskillnader som finns gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Årets rapport visar att priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året, framför allt på grund av stigande elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA) samt sophämtning har ökat med 6,1 procent mellan 2017 och 2018.

Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent. I rapporten finns mycket bra statistik att använda i Hyresgästföreningens arbete för mer rättvisa taxor och avgifter.

Skillnaden är stor mellan Sveriges kommuner.

Nils Holgersson

Bilden visar kostnaden per kvadratmeter och år för fjärrvärme, el, VA, samt sophämtning i de 10 billigaste och 10 dyraste kommunerna i landet samt för medelkommunen.

- I vår region kan vi se att Borlänge har näst lägsta taxor i landet och att Flen ligger bland de tio kommuner med högsta taxorna, säger Annakari Berglund, bostadspolitisk strateg på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Vill ni veta mera om undersökningen? Läs vidare här.

Kort om vad Nils Holgerssonundersökningen är: Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Bilden med fåglar visar inte gäss utan svanar. Plats: Tysslingen. 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.