Kärt återseende i helgen!

Den 3–4 februari träffades deltagare från 4 omgångar av Ledarprogrammet på Västerås folkhögskola. Mycket skratt, glädje och kramar men också allvar och arbete kring framtida utmaningar stod på schemat.

Hyresgästföreningen region Mitt har sedan 2012 genomfört ett Ledarprogram i samarbete med region Aros-Gävle och Västerås folkhögskola. Målgruppen har varit unga, framtida ledare inom Hyresgästföreningen. Programmet har genomförts som 6–7 helginternat och distansutbildning mellan träffarna.

I helgen genomfördes "Återträffen" där alla deltagare som hittills genomfört programmet var inbjudna. Representanter från alla fyra omgångar var med tillsammans med tidigare och nuvarande kursledare. Temat för helgen var "Demokrati, bostadspolitik och valet 2018". De deltagare som ville fick bidra med egna pass. Ytterligare en träning i att ta en ledarroll och glädjande nog tog många chansen.

Nominering
Hyresgästföreningen region Mitt planerar för ett nytt Ledarprogram i egen regi med start 2019. Under 2018 kommer rekrytering av deltagare ske. Om du är medlem hos oss och känner att du är en framtida ledare inom Hyresgästföreningen, eller om du vill nominera någon annan lämplig kandidat, är du välkommen att höra av dig till Pernilla Forsberg senast 30 september 2018 via mail pernilla.forsberg@hyresgastforeningen.se eller på
010 – 459 15 36.

Fotograf Linda Forsberg, Ledarprogrammets återträff
Fotograf Linda Forsberg

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.