Juristen tipsar: Så får du hyresvärden att städa

Juristen Pär Spånbo ger sina bästa tips för vad som gäller kring skötsel av gemensamma utrymmen – ute och inne. Här får du veta mer om hyresvärdens ansvar och vad du som hyresgäst bör tänka på. När snön faller - kika på länken intill!

Smutsig hiss. Skräpig gård. Pär, vad har du för råd i sådana lägen?
- Särskilt allmännyttan har ett stort bestånd, många hus med andra ord. Det handla ofta om stora bostadsföretag, med många hyreshus, som drivs i bolagsform eller kommunal regi. Där kan det uppstå en viss problematik att ha kontroll på allt. De kan sköta städning och yttre miljö i egen regi eller via en entreprenör. Denne kan ha ett visst antal timmar som städningen ska ske på, eller får betalat per trapphus.
- Någonstans kanske de städar trapphus en gång i veckan och utomhus en gång per månad. På en annan gata ser det annorlunda ut. Viktigt att tänka på är att varje hus är unikt, rent av varje trappuppgång. Det handlar om vilka som bor där samt vem som städar.

Hur menar du då? Hur kan det påverka vem som bor i huset?
- Jo, ett trapphus kan vara sådant att mycket löv åker in. I ett annat är det tätt tillslutet och mest pensionärer. Barn leder ibland till mer smuts. Här kan de därför behöva städa oftare. Ta upp det med hyresvärden. Denne kan dock säga att "du får leva med det". Alla gör lite olika. Vissa hyresvärdar är rent av ute själva och sopar och då ser de ju hur det ser ut.
- Om vi tar ett annat exempel: I trapphus A städar en nitiskt ordentlig person. I trapphus B en person som har en annan syn på städning, kanske rent av sämre syn. Ja, då kan resultatet bli olika. Därför är det svårt att generalisera. Man kan ha grannar som smutsar ner mer. Vi har även olika syn på vad vi accepterar. Du och jag kan ha olika syn på en ren hiss liksom trädgårdsskötsel.

Så hur ska jag då göra om det är smutsigt i till exempel ett trapphus?
- Tala i första hand med din hyresvärd, denne vet kanske inte hur det ser ut. De har sällan koll generellt eftersom de kan ha många hus. Här krävs därför ett samarbete mellan hyresvärd och hyresgäster. Hyresvärden har ju nytta av att hyresgästerna trivs. Oftast går det friktionsfritt, men ibland fungerar det inte. Då finns vi där! Och såklart ska det hållas rent, både ute och inne. Där har även hyresgästen ett ansvar.
- Ibland ignorerar hyresvärden trots att du har ringt dem och försökt föra ett samtal, eller gjort en felanmälan. Då får du ringa oss. I slutänden kan det tas till domstol. Det beror på omständigheterna. Anmäl alltid en brist.

Utomhus då – hur kan hyresgäster tänka där kring skyldigheten att städa?
- På hösten är det mer löv och på vintern är det mer snö. Vi bor i Sverige, det är inte så mycket att göra åt den delen. Det står ingenstans att alla löv ska vara uppe ett visst datum. Vi får acceptera att det finns skillnader.
- De flesta hyresvärdar är personer som gillar att jobba med människor, det handlar inte bara om att tjäna pengar. Så du ska alltid kontakta hyresvärden om du upplever att det inte hålls rent inne eller ute. De vill i allmänhet veta om det. Viktigt att tänka på är att vi har olika uppfattning om vad som är smutsigt. Och de kan ha olika entrepenörer, eller så sköts det i egen regi.

Vad säger Hyreslagen om sånt här?
- Till att börja med ska vi säga att Hyreslagen är generell, det finns plats för tolkningar. Men det står att "allmänna utrymmen ska hållas i ett sådant skick enligt den allmänna uppfattningen på orten att de är fullt brukbara för det avsedda ändamålet". Så om du tänker så här; hur ser det ut hos oss jämfört med i andra trapphus och gårdar hos den här hyresvärden? Du kan även jämföra med andra hyreshus på orten.

Sist men inte minst Pär – vill du sammanfatta vad som är viktigast?
1) Gör Hyresvärden uppmärksam på brister du lägger märke till.
2) Bete dig som en god granne. Rubriken påtalar enbart hyresvärdens ansvar – men du har också ett ansvar att sköta dig väl där du bor.

Text och bild: Emma Ring Eriksson