"Det är viktigt att folk vet att vi finns"

Har du en för hög hyra, en för kall lägenhet eller en trasig torktumlare som aldrig lagas? Många som hyr sitt boende har inte kunskap om de rättigheter du har som hyresgäst och vågar kanske inte bråka för mycket på hyresvärden av rädsla att det ska bli ännu värre.

Andreas Berglund som är juridisk handläggare i Eskilstuna tycker att det är viktigt för Hyresgästföreningen att möta hyresgäster ute i bostadsområdena.

-Det är viktigt att folk vet att vi finns och att de som medlemmar har möjlighet att få hjälp av oss i frågor rörande deras boenden. Tillsammans blir vi starka och det gör att vi tillsammans har en stor chans att påverka i frågor som rör just boendet. Ett boende är nämligen något som är oerhört viktigt i människors liv.

För att stärka hyresgästernas ställning och kunskap håller juridiska enheten i region Mitt informationsmöten för medlemmar. De besöker också skolor, universitet och finns med när Hyresgästföreningen deltar på mässor och andra arrangemang. Lotta Zaine, juridisk handläggare i Örebro vill också trycka på vikten att känna till sina skyldigheter.

-Kunskap är makt och ju mer du känner till som hyresgäst desto starkare blir du. Det är svårt att få bostad idag, därför måste man värna om det man har. Det finns exempel på de som gjort egna avdrag på hyran om något varit trasigt, till exempel en kyl. Om du som hyresgäst går emot hyreslagen finns risk att du kan vräkas.

Andreas som varit med på många möten under sin tid på Hyresgästföreningen och kan se trender beroende på säsong, i nuläget är det exempelvis många hyresgäster som undrar vilka temperaturer man som hyresgäst har rätt att kräva, och vad de kan göra om temperaturen understiger gränsvärdena.

-En fråga som är på en uppåtgående trend gäller hyresgästens rättigheter och skyldigheter i samband med ombyggnationer i lägenheten och i bostadshuset i övrigt.

Lotta berättar att det alltid brukar komma frågor kring vad skillnaden är mellan allmännyttan och privata hyresvärdar.

-När det gäller underhåll hos allmännyttan finns en plan för underhållet medans de privata hyresvärdarna underhåller lägenheterna efter behov, det kan därför se väldigt olika ut beroende på hos vilken värd du bor.

I höst finns två planerade träffar där våra jurister deltar:

Tematräff för alla medlemmar boende hos en privat hyresvärd, Örebro 12 november

Informationsmöte på universitetet, Karlstad 23 november. (Information kommer inom kort.)