Hyresgästföreningen om ”Rätten att bo” på Örebroveckan för mänskliga rättigheter

Örebro kommun anordnar varje år Örebroveckan för mänskliga rättigheter. I år sträcker sig programmet mellan den 11-15 november, och utspelar sig på flera ställen runt om i Örebro.

Syftet med Örebroveckan är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras, detta för att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar inskränker dessa rättigheter. 

Rätten att bo

Hyresgästföreningen är en av aktörerna under veckan och bjuder tillsammans med Svenska Kyrkan och Öbo in till soffhäng där vi diskuterar frågan "Har alla rätt att bo?".

Andrea Nilsson, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen och en av personerna bakom soffhänget berättar att anledningen till att vi engagerar oss i denna vecka, och valt temat "har alla rätt att bo?" är att vi ser att fler och fler står utan detta skydd.
- I bostadsbristens Sverige har trångboddhet blivit allt mer vanligt och i samband med förra årets flyktingkris debatterades det vilt om vilka som har rätt att få hjälp med att få bostad i Sverige.

Men är det då "bara" flyktingar och ovanligt stora familjer som har svårt att hitta bostad som passar? Hyresgästföreningen har under flera år uppmärksammat att unga vuxna har svårt att få tag på eget boende och varje år rapporteras det från våra stora universitets- och högskoleorter att studenterna inte har någonstans att bo. Det är heller inte helt ovanligt med frågor på Facebook från personer som söker boende på grund av att de fått jobb på ny ort.
- Tanken med vårt soffhäng är att lyfta frågan utifrån att vi vet att svartuthyrning blir allt vanligare och att människor kontaktar oss på Hyresgästföreningen och ber om hjälp. Vad kan vi göra? Vilka drabbas? Hur ser samhällsskyddet ut? Hur ser andra som stöter på detta problem på saken? Och framför allt; vad kan vi tillsammans göra för att motverka detta? Vi hoppas att detta är början på ett samarbete med andra aktörer som stöter på problemet och att vi i slutet av kvällen kan fastställa att alla faktiskt har rätt att bo.