Hyresgästföreningen når ut till unga!

  • Karlstad

Frihet är ett eget hem. Sommaren närmar sig med stormsteg, rent kalendermässigt, och den där känslan av frihet står precis på andra sidan tröskeln och väntar för alla elever som snart tar studenten.

För många unga vuxna som aldrig tidigare har behövt tänka på hyreskontrakt, hyror, hur man gör med en trasig spis eller en alldeles för kall lägenhet, blir det plötsligt stora och viktiga frågor när de ska skaffa sig sitt första egna boende. För har jag ens råd med att flytta hemifrån och hur vet jag att hyran är rimlig, får det se ut hur som helst i boendet och hur gör jag med grannar som stör?

I Karlstad kommun blev Hyresgästföreningen nyligen en naturlig aktör att bjuda in till en gymnasieskola, där dessa frågor lyftes för elever som snart tar studenten från samhällslinjen. På föreläsningen närvarade ett trettiotal. Ingen av dem hade ännu flyttat hemifrån, men alla räckte upp handen på frågan om de ville flytta hemifrån.

Det som vi på Hyresgästföreningen lade tyngd på var vikten av att betala sin hyra i tid. Konkreta exempel lyftes för att göra det så lättillgängligt som möjligt för eleverna, vad kan kostnaderna bli för några kvadratmeter tillsammans med eventuella studieskulder?
- Det kändes viktigt att visa på hur verkligheten kan vara och lyfta sådant som Hyresgästföreningen dagligen arbetar med, sådana problem som vi ofta stöter på och kan hjälpa till med berättar Elisabeth Myr, en av Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare som höll i föreläsningen.
- Till exempel är det viktigt att visa hänsyn till sina grannar även när man är ung. Vid frågan om någon i gruppen hade erfarenhet av störande grannar räckte flera upp handen och berättade hur det var.

I slutet uppmanades läraren och klassen att fortsätta diskutera även efter vi gått.
- Det här är viktig information och viktigt att diskutera för unga som ska ut på bostadsmarknaden. Ju mer kunskap de har ju tryggare är de, avslutar Elisabeth som hoppas att fler gymnasieskolor kommer att höra av sig med en inbjudan framöver.