Hyresgäster fick fina bostäder efter renoveringsmiss

  • Askersund

Ibland felar det. Hyresgästerna i Askersund drabbades av damm, fukt och problem i samband med en renovering. Hyresgästföreningen har tillsammans med bostadsföretaget arbetat mycket aktivt med frågan för att råda bot på problemen.

Nu är problemen åtgärdade och att man här haft stora problem efter en renovering är idag svårt att se.

- Jag är väldigt glad över hur det ser ut idag eftersom det visar att en hyresgästs rätt till en bra boendemiljö är stark, säger Anna-Marie Fahlberg, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.
- Mycket går fort idag. Vi behöver vara med och påverka!