Hyresgästen i centrum vid renoveringar

Som hyresgäst har du rätt att vara med och påverka när det sker en renovering i din lägenhet men som enskild person kan det vara svårt. På Hyresgästföreningen jobbar vi aktivt vid renoveringar för att du som hyresgäst inte ska hamna i kläm när din lägenhet eller fastigheten du bor i ska renoveras.

För att kunna göra ett bra jobb är det viktigt att komma tidigt in i processen innan allt för mycket redan har beslutats. Här är du som hyresgäst viktig för det är ofta du som bor i huset som får informationen först.

- Får du reda på att de ska ske en renovering är det bra att du hör dig till oss och berättar, säger Pär Ejdsäter, verksamhetsutvecklare i Örebro.

Våra anställda och förtroendevalda arbetar tillsammans för att renoveringen ska bli så bra som möjligt för dig som hyresgäst, bland annat genom att anordna informationsmöten och hålla kontakt med hyresvärden. Eftersom det är ni som bor i huset som är de som har bäst kunskap om vad som fungerar kan du som boende också engagera dig genom att gå med i en lokal grupp.

För att allt ska gå rätt till är det viktigt att alla inblandade har den kunskap som behövs, därför utbildas personal och förtroendevalda som jobbar med ombyggnadsfrågor. I helgen hölls en av dessa utbildningar där anställda och förtroendevalda i Örebro deltog. På utbildningen fick deltagarna bland annat lära sig om vad som står i lagen, Hyresgästföreningens ledord och riktlinjer vid ombyggnation samt vilka saker man bör tänka på vid kontakt med hyresvärd respektive hyresgäster.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.