HUVA inspirerar andra att arbeta med ungdomar

Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer fick berätta om att vara förebild till andra ungdomar i Örebro.

Region Mitts arbete med ungdomar och unga vuxna inspirerade och gav erfarenhetsutbyte med andra regioners hyresgästföreningar och kommunanställda under gårdagen på City konferenscenter. i Örebro De berättade om det gedigna arbete de gjort som ambassadörer för de unga genom bland annat arrangemanget med nattfotboll i Örebro där integration varit en viktig del.

Regionens unga vuxna var en riktigt bra förebild och gorde ett så proffsig framträdande och presentation av arbetet. "Detta är framtidens ledare" utryckte en av besökarna.