Höstfullmäktige region Mitt

Den 23-24 november hölls region Mitts (Värmland, Dalarna, Sörmland och Örebro län) höstfullmäktige. Ett 100-tal förtroendevalda från våra län var representerade på mötet som även hade inslag av inspiration för att med energi ta sig an framtidens målsättning att bli fler. Mötet fokuserade även på att vara en förening för alla.

Vi ska bli fler

Hyresgästföreningens uppgift är viktigare idag än den varit på länge. Bostads­situationen är på många ställen ohållbar med usel standard och trångboddhet. I en tid då både bostadsbrist och segregation ökar ifrågasätts samtidigt vårt uppdrag och relevans. Allt oftare väcks krav på marknadsanpassade hyror. Därför måste vi organisera många fler än idag. Detta är bakgrunden till Hyresgästföreningens nya målsättning att bli fler både medlemmar och förtoendevalda.

En förening för alla

Vi brinner för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, i allt från samtal med politiker och fastighetsägare till lo­kala aktiviteter som gårdsodlingar och nattvandringar. Vi är en folkrörelse för alla. Någon vill engagera sig i det egna bostadsområdet, andra driva nationell bostadspolitik eller aktivera andra att göra egna aktiviteter. Hos oss får alla plats!

Mötet fattade beslut om:

  • Verksamhetsinriktning 2020
  • Budget 2020
  • Förhandlingsrutiner 2020-2021
  • Samt val av de stämmoombud som skall företräda region Mitt på förbundsstämman 12-14 juni 2020 i Gävle.

Uttalande

Fullmäktige antog under mötet ett uttalande som kräver att kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar:

Kommunerna måste ta sitt bostadsansvar

När Hyresgästföreningen i helgen samlats i Eskilstuna för vårt höstfullmäktige kan vi konstatera att vi befinner oss på en plats som i mångt och mycket kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. En kommun där politikerna säljer bort sina allmännyttiga bostäder till hugade spekulanter. En kommun där politikerna plockar hyresgästernas pengar till annan kommunal verksamhet. En kommun där barnfamiljer i allt större utsträckning vräks från sina hem och där många står utanför bostadsmarknaden.

Kort sagt så speglar Eskilstuna verkligheten i många av Sveriges kommuner. Allt för många lever inte upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. Ett ansvar som står inskrivet i svensk lag.

Vi i Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik. Vi kräver att kommunerna tar sitt ansvar!

Fullmäktige vill härmed i dessa tre punkter hjälpa kommunerna att ta rätt beslut för att hantera bostadsmarknadens utmaningar, för de som bor i dag och för de som kommer att bo i framtiden.

  • Allmännyttiga bostadsbolag är kommunernas viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbristen. De måste få tydliga uppdrag att bygga bostäder som alla har råd att bo i. Idag riskerar vi att hamna i ett läge där lägenheter står tomma, samtidigt som det är bostadsbrist.
  • Behåll allmännyttans bostäder. De äldre hyreslägenheterna byggdes med generösa statliga subventioner och har idag låg skuldsättning. Behåll dessa lägenheter och använd överskottet som de ger för att klara av att bygga nytt.
  • Låt alla pengar stanna i företaget för att skapa förutsättningar som allmännyttan behöver – för underhåll, för modernisering, för utveckling och för nybyggnation. Vartenda öre hyresgästerna skjuter till ska gå till avsedda återinvesteringar i företaget. Till gagn för hyresgästerna, för företaget, för den lokala bostadsmarknaden och i förlängningen för kommunen som helhet.

Hyresgästföreningen region Mitts fullmäktige
Eskilstuna 24 november 2019

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.