Höstfullmäktige i region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt, som består av Värmland, Sörmland, Dalarna och Örebro län, hade sitt höstfullmäktige i Eskilstuna nu i helgen den 18-19 november.

Fullmäktige inleddes med en föreläsning av Charlotte Signahl, kring mångfald och normer och hur ser vi till att det blir mer mångfald i vår organisation.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder var gäst på mötet och hon pratade om hur viktigt det är att hela hyresgäströrelsen engagerar sig i valrörelsen 2018. Hon berömde också region Mitt som den region som jobbar allra bäst med folkrörelsearbetet! Ni är en föregångare, sa Marie!

Erik Herngren från företaget Kairos Future höll också en intressant föreläsning med rubriken "Ropen skalla – bostad till alla!". Erik gav fullmäktige inspiration till att fundera på hur boendet i framtiden kan gestalta sig. Erik gav oss både hårda fakta och intressanta inblickar i både teknik och hur människor tänker kring sitt framtida boende.

Beslut på fullmäktige

Fullmäktige beslutade om oförändrad medlemsavgift på 80 kronor per månad för 2018 och 2019. Mötet beslutade också att fastställa övergripande verksamhetsplan och budget för 2018 och 2019. Nytt för i år är att budget och verksamhetsplan sträcker sig över två år. Mötet antog också ett uttalande kring renoveringar, se sammanfattning nedan.

Vad är ett fullmäktige?
Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Det består av ledamöter utsedda av Hyresgästföreningarna i regionen. Fullmäktige fattar beslut om verksamhetsplan och budget för regionen och fastställer nivån på medlemsavgiften.

Uttalande antaget av fullmäktige

Det byggs och det renoveras i Sverige! Glädjande? Ja, absolut! Men det finns baksidor...

Samtidigt som det byggs många nya hyreslägenheter renoveras nästan lika många varje år, framför allt i miljonprogrammen. Och en ny företeelse har uppenbarat sig på fastighetsmarknaden. Den består av kapitalstarka investerare och företag som har som affärsidé att köpa lågt värderade bostadsområden och renovera lägenheter styckevis när hyresgäster flyttar ut. Detta i syfte att maximera hyrorna och därmed sina vinster.

I många områden med förhållandevis låga hyror trissas hyresnivåerna upp. Många som har behov av lägenheter med låga hyror får allt svårare att hitta ett hem som de har råd med. Men bostadsbristen ger dem inget val. Till sist blir lyxlägenheten det enda alternativet. För vi måste ha någonstans att bo. Detta är inte rimligt och inte heller värdigt ett välfärdssamhälle! Människor ska inte behöva leva så här!

Vi konstaterar att det saknas respekt för att detta rör människors hem. Man pratar om utveckling i termer av bostäder, fastigheter, investeringar och vinster, utan en tanke på att ta hänsyn till de människor som faktiskt bor i husen. De bolag som sysslar med konceptrenoveringar skor sig på människors mest grundläggande behov, behovet av att ha en bostad, ett hem. Bostaden är och bör vara en social rättighet – inte en handelsvara.

Hyresgästföreningen kräver att politiker på nationell, regional och kommunal nivå tar ett mycket större ansvar i den här samhällsomvandlingen. Det gäller finansiering och skatter. Det gäller hur människor ska ha råd att bo. Men det gäller också frågor om hur vi bygger och planerar våra städer och hur medborgare och hyresgäster kan ges större delaktighet och inflytande. Politiker och andra beslutsfattare måste agera och agera nu!