Hyresgästföreningen region Mitt årsmöte

Hem för alla!

I lördags hade Hyresgästföreningen region Mitt sitt årsmöte. Ett 70-tal ombud från regionens fyra län var samlade i City Konferens lokaler i Örebro.

Mötet inleddes utav Helena Frisk, regionordförande. Där hon öppnade upp för att alla är välkomna och Hyresgästföreningens värdegrund lyftes fram och gav en bra start på dagen.

Det gångna årets verksamhet har varit framgångsrik, kunde regionordförande Helena Frisk konstatera. Regionen har ökat med 200 medlemmar och antalet hyresgäster uppgår nu till 63.218 i Värmland, Dalarna, Sörmland och Örebro län. Cirka 2.000 medlemmar har vi gett hyresjuridiskt stöd till och vi har lyckats hålla igen hyreskraven.

Vidare antogs ett uttalande där det slogs fast att ett stort antal nya hyresrätter behöver byggas. Idag saknar 353.000 unga vuxna ett eget boende, enligt vår undersökning "Unga vuxnas boende" och enligt Boverket behöver det byggas 710.000 nya bostäder fram till år 2025. Bostadsbristen är långt ifrån ett storstadsproblem och det råder bostadsbrist i en majoritet av Sveriges kommuner. Det behöver byggas många fler hyresrätter, som är den boendeform som de flesta kan efterfråga. Samhället har ett ansvar för bostadsförsörjningen och får inte överge de grupper som inte har de ekonomiska förutsättningarna att köpa sin bostad. I det antagna uttalandet uttryckte årsmötet bland annat att de tycker att det finns en övertro på marknaden och skriver: "'marknaden' har aldrig ensam löst stora samhällsfrågor, och 'marknaden' kommer heller inte att lösa bostadsbristen". Så kan vi inte ha det i Sverige, så kan vi inte ha det i våra kommuner och bostadsområden!
Samtidigt som den nuvarande bostadspolitiken kallas "urusel" lovar Hyresgästföreningen i region Mitt att under 2017 satsa extra kraft på att visa på orättvisor och utsatthet på bostadsmarknaden och ge förslag på lösningar.

På mötet valdes bl.a. en ny regionstyrelse, denna består av: Helena Frisk, Karlskoga, som står kvar som ordförande. Övriga ledamöter är Marianne Svensson, Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Pekka Ovaska, Falun, Katharina Sjöström, Mora, Kim Jansson, Mariefred, Lotta Larsson, Flen, Anders Hördin, Katrineholm och Per Sjöholm, Karlstad.

 

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.