Heta stolen i Nyköping

Vi frågade ut kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S), och ledande oppositionsrådet Anna af Sillén (M) om bostadspolitiken i Nyköping. Båda var ganska nöjda med hur läget var och betonade att Nyköping växer men att det också byggs fler bostäder än på mycket länge. I år har det påbörjats omkring 340 bostäder i Nyköping och det råder enighet om att det täcker behoven men att takten måste hållas.

Socialdemokraterna vill behålla investeringsstödet men ser inga behov att utveckla det. De har också varit lyckosamma med att använda investeringsstödet för att bygga fler, billiga hyresrätter i Nyköping. De säger tydligt nej till marknadshyror. Konceptrenoveringar är de inte helt negativa till men ser behov av att vara aktsamma och följa utvecklingen för att det inte ska skena iväg.

Moderaterna är kritiska till investeringsstödet och vill avveckla det. Istället vill de förenkla reglerna och snabba upp processerna. De är tydliga med att de vill se en bred överenskommelse för bostadspolitiken och att hyressättningssystemet ska ses över. De tycks inte ha något svar på hur de vill att hyressättningssystemet ska se ut istället. I en översyn vill de också att skattesystemet ska ses över för att motverka skatteorättvisor. Moderaterna vill också lokalt se över hur allmännyttans bestånd ser ut och om möjligt sälja ut fastigheter och ombilda hyresrätter till bostadsrätter, särskilt i utsatta områden i syfte att motverka boendesegregationen.

Hyresgästföreningens turné har nu nått sitt slut. Vi har åkt länet runt med vår stol och grillat politiker med olika kulörer i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Flen och Nyköping. Fram till valdagen kommer Hyresgästföreningen i Sörmland att fortsätta driva kampanj, för fler hyresrätter till rimliga villkor, för mer inflytande för hyresgäster, en utveckling av den svenska modellen och nej till marknadshyror!