Gemensam kamp för el och värme

  • Askersund

I Rönneshytta, ett samhälle norr om Askersund i Närke, har hyresgästerna en hyresvärd som beskrivs som ”osynlig”. De har inte sett till honom på tre år. Nu har det fått konsekvenser. Hyresgästerna riskerar att få betala el för över 100 000 kronor.

Hyresgästerna sköter allt, uthyrning, snöröjning mm. De har accepterat det, men en dag händer det oväntade: Elen ska stängas av. Lotta Zaine, ärendehandläggare, berättar mer om det som har hänt här samt vad som gäller när underhållet brister och hyresvärden lyser med sin frånvaro.

Lotta, berätta hur det hela började!
- En hyresgäst kontaktade mig. De hade fått brev från elbolaget om att detta inte fått betalt för sin el på länge av hyresvärden. I brevet föreslogs det att de elva hyresgästerna skulle betala den skulden ihop istället för hyran.

Är det vanligt?
- Nej, inte alls! Det är ovanligt. Så kan de inte göra. Hyresgäster som inte betalar hyran kan vräkas, bli av med sin hyreslägenhet, om hyran inte betalas. Så det kan man inte uppmana till. Elbolaget borde ha gått på hyresvärden istället.

I brevet från elbolaget föreslås det att hyresgästerna kan värma vatten på spisen och till exempel sätta på en bilvärmefläkt för att få hjälplig värme i sin lägenhet. Alternativt föreslås att de gör gemensam sak med alla andra hyresgäster och betalar hela sin hyra till elbolaget.

Brevet är utskickat i februari. Hur blev reaktionen hos de boende?
- En medlem hörde av sig för att få hjälp. Vi driver nu frågan vidare tillsammans. Totalt sett har det under resans gång blivit fem brev med information till hyresgästerna. Idag sköts förvaltningen av Askersundsbostäder och vår förhoppning när vi bokade in den här intervjun var att det hela hade löst sig. Det har det inte.
-Vi hoppades nu att hyresvärden skulle ta sitt ansvar. Oväntat nog hade han nämligen betalat hälften av skulderna när Hyresnämnden sammanträdde första gången. Skulderna är så stora som 143 182 kronor för elen och 57460 kronor för VA, sophämtning mm.

Men det nya mötet i Hyresnämnden blev inte av då hyresvärden var omöjlig att få kontakt med. Så Askersundsbostäder, som Lotta vill ge en eloge till för allt jobb vid tvångsförvaltningen, får fortsätta att ta hand om det mesta som rör de här hyresgästerna.
-Eftersom alla idag är medlemmar kan vi på Hyresgästföreningen hjälpa alla. Det tycker jag är viktigt. I en sådan här situation vill vi kunna hjälpa alla! Normalt sett ska du vara medlem innan något händer men vid en tvångsförvaltning frågar jag alltid alla hyresgäster. Det är så pass viktigt! En medlemsrekryterare har besökt husen och skrivit in dem.

Hyresgästerna har inte nått sin hyresvärd på 3 år, får det vara så?
- En hyresvärd måste kunna nås. Tidigare fanns här en hyresgäst som gjorde en del, visade upp nya lägenheter, släppte in och så, men nu görs sånt av vem som helst av dem. Vår medlem som kontaktade oss har axlat ansvaret.
- Allt du ser som är nytt har hyresgästerna själva målat, fixat. Vi kom fram till att tvångsförvaltning var det bästa här. Speciellt som elbolaget låg på hyresgästerna om att betala elfakturan.

Är det vanligt med tvångsförvaltningar?
-Tvångsförvaltningar är ganska ovanliga. Man kan även göra det på en enklare nivå, där fastighetsägaren får utse en förvaltare men får ta in hyra mm. I det här fallet sköts allt sådan av Askersundsbostäder. De har även lagat utomhusbelysningen, skottat snö mm.

Lotta, du har framförallt kontakt med en medlem, Vad betyder det?
-Jag har stort nytta av hennes hjälpsamhet. Hon är effektiv, bra och snapp. En supertjej!

Är det vanligt med hyresvärdar som är så svåra att få tag på?
-Vi har haft ärenden med honom tidigare. Han är extremt skygg. Jag tror inte han är dålig på något vis, men inte lämplig. Hyresgästerna måste få en kontakt.
- En hyresvärd har vissa skyldigheter. Du ska kunna nå din hyresvärd. Denne har inte skyldighet att komma till huset personligen , men det kan finnas en jour dit man kan ringa och någon som ser till att fastigheten underhålls och brister åtgärdas. Och du kan som medlem självklart kontakta oss på Hyresgästföreningen också.

Vad har hänt nu då, efter tvångsförvaltningen?
- Askersundsbostäder är så positiva. De har informerat hyresgästerna. Nu finns det någon att anmäla fel till! De har exempelvis fått utebelysning då den gamla var trasig. Den 12 april skulle vi ha setts igen med hyresvärden i Hyresnämnden, men det ställdes in. Så Askersundsbostäder får fortsätta ta ansvar här.
-Det är dock fortfarande problem med elbolaget. De vill inte börja om från noll. Skriva ett nytt avtal om elen med Askersundsbostäder. Och de har åter hotat med att stänga av elen för hyresgästerna.

Hyresgästerna bor alltså kvar som tidigare. Nu står hoppet till att elbolaget tar till sig informationen om att sluta kräva hyresgästerna på ersättning, samt att ett nytt möte blir av i maj kring hur det ska bli i framtiden. Om det går att få dit hyresvärden. Annonsering ska ske.

Vad ska man göras om hyresvärden inte tar hand om husen man bor i, ej syns till?
-Om det är problem, om något inte funkar, då måste hyresvärden åtgärda det. Om hyresvärden brister får man driva det vidare till Hyresnämnden. Om det finns många brister kan det bli en särskild förvaltning.
-Om det handlar om underhåll så måste man få detta att rulla på. Men det är svårt om hyresvärden som i det här fallet inte har varit på plats i tre år, eller har någon annan som sköter husen. Det finns då stöd i lagen för att göra en sådan här interimistisk (tillfällig) tvångsförvaltning.

Hur ska man tänka kring behovet av underhåll, vad gäller där generellt?
-Det är svårt att säga. Ibland kan något uppfattas som estetiskt. Men om det är trasigt så ska det åtgärdas. Underhåll ska ske. Man kan driva det vidare. Men enstaka smågrejer får man acceptera.

Fakta/VAD ÄR EN TVÅNGSFÖRVALTNING/VAD INNEBÄR DET?
Man fråntar hyresvärden dennes rätt att förvalta fastigheten och ger förvaltningen till någon annan, pga misskött förvaltning. För hyresgästen betyder det att de får en ny tillfällig hyresvärd. Sen kanske det inte blir lika mycket åtgärdat under en tvångsförvaltning som innan. Planerat underhåll kanske inte genomförs. Det är mycket viktigt med en prioriteringslista. Allt ska ju betalas en gång för alla. El, vatten mm. Eventuellt får dock underhållet vänta.