Fullmäktige

I lördags genomfördes region Mitts årsmöte. Ett hundratal delegater från samtliga av regionens fyra län (Värmland, Sörmland, Örebro och Dalarna) deltog på mötet.

Den nya styrelsen består av:

Helena Frisk Ordförande Karlskoga
Marianne Svensson Karlskoga
Pekka Ovaska Falun
Hans Haglund Borlänge
Anders Hördin Katrinehol
Cim Johansson Borlänge
Kim Jansson Eskilstuna
Eva Sten Örebro
Mats Gustafsson Karlstad

Årsmötet antog även ett uttalande med förslag på nödvändiga bostadspolitiska åtgärder:

1. Använd allmännyttan aktivt

Allmännyttiga bostadsbolag är kommunernas viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbristen. De måste få tydliga uppdrag att bygga nya bostäder som alla har råd att bo i. Ge företagen ägardirektiv som borgar för en långsiktig bostadsförsörjning.

2. Långsiktig och aktiv markplanering

Se till att det finns mark tillgänglig för byggande, ha framförhållning och se till att planprocessen blir effektiv. Se till att marken blir tillgänglig och överkomlig för kommunala och privata byggföretag.

3. Ställ krav på dem som vill bygga

Ställ tydliga krav på att det ska byggas hyresrätter till rimliga kostnader. Idag riskerar vi att hamna i ett läge där dyra lägenheter står tomma, samtidigt som det är bostadsbrist'

Fotograf: Bengt Olsson

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.