Vårfullmäktige i region Mitt

Hyresgästföreningen i Region Mitt (Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län) höll sitt årsmöte i Örebro den 21 april. Ett 100-tal ombud, regionstyrelse och anställda var där.

Helena Frisk omvaldes till ordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt!


Martin Hofverberg, chefsekonom på riksförbundet talade kring temat ”Hyresgästernas val – vad säger partierna?”. Han gjorde en analys över de förslag som partierna lagt i riksdagen kring bostadsfrågan och kunde konstatera att vi står inför ett vägskäl i bostadspolitiken. Vi kan förvänta oss en blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse efter valet. Styrkeförhållandena i och utanför riksdagen efter valet, kommer påverka vilka som blir vinnare och förlorare i en sådan uppgörelse. Det ligger på oss att höja det politiska priset för att röra bruksvärdes- och förhandlingssystemet. Martin konstaterade också att det finns stora problem med dagens bostadspolitik, både vad gäller skatter och finansiering. Men det finns också underliggande trender som inte bara kan lösas med bostadspolitik, andra politikområden måste göra sitt till.

Till styrelseledamöter för två år valdes Helena Frisk (ordförande), Marianne Svensson, båda Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Pekka Ovaska, Falun, Mats Gustafsson, Karlstad och Cim Johansson, Borlänge. Katharina Sjöström, Mora, Kim Jansson, Mariefred och Anders Hördin, Katrineholm kvarstår ytterligare ett år i styrelsen

Årsmötet beslutade att godkänna såväl verksamhetsberättelsen som den ekonomiska berättelsen för 2017. Några motioner behandlades också, bland annat en om högre åldersgräns vid utlåning av lokaler. Den motionen avslogs, med motiveringen att man är myndig vid 18 års ålder. En motion om framtagande av ID-handling avslogs också. Regionstyrelsen konstaterade där att det blir alltför kostsamt och administrativt betungande att införa godkända ID-kort till alla förtroendevalda. En motion om information om aktuella juridiska ärenden till förtroendevalda avslogs, med motivet att det inte är möjligt i förhållande till sekretess och skydd för personuppgifter. Men däremot kan man redovisa resultat av kommande enkäter kring förvaltningskvalitet. På så sätt får man en bra överblick över vilka typer av ärenden vi hanterar och vilka hyresvärdar som inte sköter sina åligganden. En motion om att föreningarna ska få möjlighet att föra över pengar från ett år till nästkommande år fick ett positivt beslut då regionstyrelsen ska utreda frågan.

Årsmötet antog också ett uttalande som slog fast att vi hyresgäster måste ställa krav på samtliga politiska partier att de tydligt ska verka för en fungerade och rättvis bostadsmarknad för alla. Det gäller finansiering och skatter, men också frågor om hur vi bygger och planerar våra städer och hur medborgare och hyresgäster kan ges större delaktighet och inflytande. Vi ska få politikerna att förstå att det måste byggas mer och att det som byggs måste ha rimliga hyror, så att hyresgästerna kan känna sig trygga i sitt boende, både ekonomiskt och fysiskt. Vi ska helt enkelt få politikerna att ta parti för människan!