Fortsatt låga uppgörelser i länet

  • Degerfors
  • Karlskoga

Hyrorna klara i Degerforsbyggen och Karlskogahem.

2016 års hyror för hyresgästerna i Degerforsbyggen är klara. Hyran kommer att höjas med i genomsnitt 0,5 % från den 1 januari. Inför årets förhandling begärde Degerforsbyggen en hyreshöjning på 1 procent fr.o.m. 1 januari 2016. Efter förhandling enades vi om en hyreshöjning på 0,5 procent. För parkeringsplatser, garage och förråd blir hyran oförändrad under 2016.

Relativt små kostnadsökningar i kombination med ett gynnsamt ränteläge, där Degerforsbyggen har lyckats väldigt bra i sina bedömningar och placeringar, gör att årets hyreshöjning kommer hamna bland de lägsta i både länet och landet som helhet. Degerforsbyggen har dock ett stort underhållsbehov både för 2016 och i den nära framtiden vilket motiverar den hyreshöjning som vi kommit överens med bolaget om.

- Vi hade bra diskussioner med Degerforsbyggen där vi fick fram våra åsikter och kom fram till en bra uppgörelse både i dagens läge och för framtiden säger Robert Brandt, ordförande i Hyresgästföreningen i Degerfors, i en kommentar till uppgörelsen.

Tidigare i veckan blev även hyrorna klara för hyresgästerna i Karlskogahem. Även där resulterade förhandlingen i en 0,5 % höjning av hyran. Hyresgästföreningen hoppas nu att fler bostadsföretag följer efter Degerforsbyggen och Karlskogahem och låter hyresgästerna få vara med och ta del av den positiva ekonomiska utvecklingen.