Förmånliga utbildningar inom Hyresgästföreningen

Pernilla Forsberg möter upp på regionkontoret. Vi möter en entusiastisk utbildningsstrateg som har arbetsplatsen full med kursmaterial. Året ska utvärderas och mycket är på gång inför 2018, ett år som bland annat innebär en ny utbildningsplattform. Fler utbildningar ska erbjudas alla medlemmar.

Hur har året varit, Pernilla?
- Utbildningsåret 2017 har varit bra! Dels så har vi haft ett nytt arrangemang som heter Öppna upp, som vi vill fortsätta med. Tanken är numera att utbildningarna också kan bli en mötesplats, där vi lär av varandra. Det handlar om människor som annars inte skulle mötas.
- Vid Öppna upp som vi hade i september så kom medlemmar från hela regionen, ett 60-tal. Vi satsade på personlig utveckling, värdegrund, normer och fördomar mer än att prata om uppdraget. Det handlade om att boosta våra aktiva, att ge dem en känsla av ”wow”. Det här är även ett av Hyresgästföreningens agendamål – att öppna upp mer.

Vad betyder det att Hyresgästföreningen ska bli en bredare samhällsaktör?
- Vi ska engagera oss mer i stadsplanering och stadsutveckling. Då behövs också en del nya utbildningar. Vi har exempelvis en som handlar om att påverka din kommun, besvara remisser osv. I december hålls en sådan kurs för förtroendevalda i föreningsstyrelser, men i framtiden kan den öppnas upp även för medlemmar.
- Det sker så mycket vid ombyggnationer och nya bostadsområden. Vad händer om man bygger här? Med miljö, buller, trafiken och så vidare. Vi ska bli en naturlig remissinstans.  Det är målet för den här satsningen!

Är det inte så idag?
- Jo, på en del ställen, men inte alla. Här finns det en reell chans för hyresgäster att påverka sin stads utveckling.

Kan du sammanfatta vad ni har för utbildningar?
- Ja, det är allt ifrån temakvällar, inom ett intressant ämne till ett ledarprogram som sträcker sig över ett helt år. I år kan det hamna på ungefär samma siffra, än är inte året slut så vi har inte räknat ihop det än. Utbudet är brett, vi hade 60 förplanerade utbildningar och några har tillkommit. Förra året deltog 603 personer.
- Att vi satsar så brett beror på att vi tror på folkbildning! Att det är en väg att nå verksamhetsmålen. Det är lätt att jobba som utbildningsstrateg i den här regionen! 

Berätta om din bakgrund, vad har du jobbat med tidigare?
- Jag har varit bokhandlare och lärare, nu är jag utbildningsstrateg.  

Vad kan locka dem som ännu inte har ett förtroendeuppdrag, eller är t ex aktiva lokalt?
- Dels en serie temakvällar, där vi har interna och externa föreläsare. Ämnen som diskuterats har handlat om ”Så förhandlas din hyra”, ”Hur kan jag engagera mig”, ”Hur inreder jag mitt compact living”. Tanken är att temakvällarna ska erbjudas länsvis. På sikt hoppas vi på tre medlemserbjudanden per län och år.

Så vilka nyheter har ni under 2018?
- Det är inte spikat ännu, men dels att arrangera mötesplatser för aktiva. Och något om att ”söka upp” i samband med valet, kopplat till bostadspolitiken och valet. Det blir mycket kring valet, utbildningar i bostadspolitik, hur det funkar, var vi kan påverka. Det pågår grejer överallt! Det finns många sätt att göra sin röst hörd som vi kan utveckla. Idéer som har varit uppe rör retorik, insändare, motioner, och spoken word. Där har ett ungdomsnätverk satsat helt nyligen. Andra är bra på annat.

Hur satsar ni digitalt när det gäller mötesplatser för utbildningar?
- Det finns en nyhet som kallas Kunskapsplattformar, de är digitala. Jag ska på en utbildning i det. Digitala verktyg ger oss möjligheter att utbilda och nå medlemmar på olika sätt. Alla kan inte ta sig till en utbildning, då kanske de kan följa den via Skype, se den inspelad osv. Det här blir ett bra komplement till att vi ses fysiskt på olika platser. Att erbjuda flexibla lösningar!

Hur informerar ni om utbildningarna?
- Hittills har det varit mycket brev, till våra aktiva medlemmar. Nu ska vi gå ut bredare, via medlemsutskick som ändå görs och Hem & Hyra. Vår förhoppning är att dra ner på pappersutskick för att spara miljön och porto.

Vad vill du ser för förändringar inför framtiden?
- 2018 kommer, vilket fullmäktige nu har beslutat, fler utbildningar att öppnas upp för medlemmarna. Det kan bli en väg till fler aktiva och ökade kunskaper. I grunden handlar det om att få stöd i att driva sina egna frågor! Att paketera våra utbildningar så att de passar fler.
- Region Mitt fortsätter satsa på utbildningar och det kan bidra till ett tryggt och bättre boende. Vi vill se möjligheter snarare än hinder, att man kan delta i kurser digitalt även om man inte kan resa till oss, säger Pernilla Forsberg.

Text och foto: Emma Ring Eriksson

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.