Förhandlingsläget region Mitt

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg i region Mitt förklarar läget inför årets förhandlingar.

Region Mitt består av Värmland, Örebro, Sörmland och Dalarnas län.
Marcus, hur ser läget ut i regionens län inför årets förhandlingar? 
– Tendensen över hela landet är att vi har de bästa förutsättningarna på 25-30 år. Under 7-8 års tid har vi haft en trend med räntesänkningar. Många av bostadsbolagen har stora lån och då gör låga räntor stor skillnad. Sen varierar det mellan bolagen hur höga räntor de har och hur de är bundna. Snitträntan i länet ligger på 2,9% med den lägsta räntan på 2,1%... och den högsta på ca 5%. Det har också varit låg inflation vilket lett till att företagens kostnader generellt inte höjts så mycket.

I regionen finns många kommuner som drabbades hårt av krisen på 90-talet, då fanns stora problem med nedläggning av industrier med utflyttning som följd. Bostadsbolagen stod med tomma lägenheter och hyresgästerna fick ta en del av den kostnaden. När invånarantalet har ökat igen har hyresgästerna istället fått ta smällen av kostnader för arbetet med att ta igen eftersatt underhåll av befintliga bostäder och för ökade kommunala taxor.

När nu många bolag har kunnat hämta igen ekonomin och vi står i ett läge med extremt bra förutsättningar är det rimligt att hyresgästerna får något tillbaka i form av riktigt låga hyreshöjningar eller oförändrad hyra.

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg i region Mitt