Förhandlingsläget i region Mitt

Vi har passerat årsskiftet och förhandlingarna med många allmännyttiga bostadsföretag är redan klara. Hur har förhandlingarna gått hittills? Vi frågade Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg i region Mitt.

När förhandlingarna inleddes gick Hyresgästföreningen ut med att förutsättningarna var extremt bra. Hur tycker du att förhandlingarna har gått hittills?

Det har gått väldigt bra. I genomsnitt är resultatet mycket lägre än förra året vilket är precis vad vi förutspådde. Vi har ett snitt för regionen som ligger en bra bit under 1 %, där vi har lite högre procentuella höjningar är hyresnivåerna förhållandevis låga, så i kronor blir det inte så mycket pengar. Om man tittar i både riks- och regionstatistiken så har vi hittills i år pressat bostadsföretagens yrkanden med 70 %. Det som ändå gör att det blivit hyreshöjningar är att bostadsbolagen har stora behov av att öka underhållet, de kommande fem till sex åren kommer många fastigheter behöva renoveras och det är någonting vi måste ta på allvar.

Vad är kvar att förhandla nu?

Vi har kvar större delen av privatsidan. Nu pågår förhandlingar med Fastighetsägarföreningen runtom i hela regionen och väldigt lite är klart men i nuläget är förhandlingsklimatet bra.

Kan du beskriva skillnaden mellan att förhandla med privata och allmännyttiga bolag?

Allmännyttorna är generellt sett större ekonomier, det är större bolag och har fler lägenheter i samma förhandling. De privata fastighetsägarna som representeras av Fastighetsägarföreningen har ofta 200 lägenheter eller mindre, så det är många olika intressen och väldigt olika förutsättningar. Det är i allmännyttorna och några få stora privata företag som vi hittar miljonprogramsområdena med hus som är likadana. Stora delar av privatsidan består av äldre hyreshys med väldigt heterogena och specifika förutsättningar. Sånt som kan funka för ett större företag funkar inte per automatik för ett litet, den skillnaden finns i alla diskussioner vi har med privatsidan.

Hur viktigt är det att Hyresgästföreningen finns med och förhandlar hyrorna?

Hade vi inte haft förhandlingssystemet hade bara företagens intresse kommit fram i hyressättningen. Nu är det både bostadsföretaget och hyresgästerna som har ett intresse av hyresutveckling, det leder till lösningar så att alla berörda intressen tas hänsyn till.

Vad säger du till dem som tycker att vi går med på för höga hyror?

Förhandlingssystemet styrs av regelverk och vi jobbar för att förändra reglerna där det ger svaga förutsättningar för hyresgästerna. Men med de lagar och regler som finns så vill jag påstå att vi aldrig släpper upp hyrorna mer än vad vi absolut är tvungna till. Sen handlar det inte bara om hyran. Pressar vi hyrorna för hårt så innebär det att vi äventyrar företagens förmåga att göra nödvändigt underhåll. På lång sikt ligger inte det i hyresgästernas intresse att ha väldigt låga hyror men dåligt underhållna bostäder och väldigt låg standard. Företagen och vi har ett gemensamt intresse i att bostäderna ska ha en god standard och en bra, trygg och professionell förvaltning. Då är det också där en kompromiss måste göras. Precis som företagen inte får som de vill så kan inte vi få allt vi vill heller. Det gagnar hyresgästerna nu och på längre sikt och det gagnar samhället i stort.