De tog i hand på bostadspolitiska programmet

  • Askersund

I en del av valkampanjen kommer Hyresgästföreningarna träffa de olika partierna och diskutera de framtagna bostadspolitiska programmen. Först ut i Askersund var Vänsterpartiet.

Askersunds bostadspolitiska program motsvarar ca 80% av de frågor Vänsterpartiet själva driver. Under onsdagskvällen den 30 januari träffade bl.a. Sonny Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen Askersund, Vänsterpartiets Katarina Raneborn och Gunnel Ask. De gick igenom Askersunds bostadspolitiska program och fann många gemensamma frågor som Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet driver. Som att bygga billigare hyresrätter, en viktig fråga för Vänsterpartiet, där de har exempel på olika alternativa lösningar.
 
Vänsterpartiet har även diskuterat infrastrukturen, och det finns alternativa lösningar t.ex. "Kalmar modellen" som slagit väl ut med sin anropstyrda närtrafik i hela länet. Det innebär en effektivisering för bussarna, för den person som ska åka buss, ringer efter den, och man slipper då tomma bussar som åker fram och tillbaka.

Askersundsbostäder har efter påtryckning från Vänsterpartiet förbättrat information kring ombyggnationer, med planlösningar och information m.m. Så det går i en positiv riktning. -Vi hoppas nu bara att de tar upp frågan om att planera för fler lekplatser i kommunen, de var något som de inte hade tänkt på, säger Anna-Marie Fahlberg, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen region Mitt.
Som avslutning tog Sonny Johansson och Katarina Raneborn i hand på Askersunds bostadspolitiska program.

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.