Fastighetsägare i Nyköping till Hyresnämnden

  • Nyköping

Hyresgästerna på Skjutsaregatan i Nyköping behövde stöd och hjälp. De 30 lägenheterna i Televerkets före detta lokaler saknar förhandlingsordning och ägaren själv har fastställt hyrorna. En del av hyresgästerna har även fått betala en månadshyra som deposition i samband med inflyttningen.

Kontaktade Hyresgästföreningen

Hyresgästerna gjorde en gemensam skriftlig sammanställning över vad som verkade oklart i deras hyresvillkor och vände sig till Hyresgästföreningens lokalkontor i Nyköping. En del av de boende har inskrivet i sina hyresavtal att vatten och el ska betalas utöver hyran från årsskiftet 2016/2017 men någon ytterligare information om hur det förhåller sig har de inte fått.

- Jag som är förhandlare bestämde mig tillsammans med ärendehandläggare och gruppchef för att bjuda in alla boende till bostadsmöte. Vi ville samla in ytterligare fakta kring fastigheten och ägaren. På mötet närvarade drygt hälften av hyresgästerna och de lyfte många frågor och funderingar, säger Astrid Öhman Asp.

På mötet bestämdes att Hyresgästföreningen skulle kontakta ägaren och begära att en förhandlingsordning för fastigheten tecknades mellan parterna. Trots att det nu gått mer än en månad har ägaren inte återkommit med besked till Hyresgästföreningen.

Vidare till Hyresnämnden

- Många av hyresgästerna upplevde oro och det beskrevs ett flertal brister i boendet så vi beslöt oss för att besikta alla lägenheterna, säger Lottie Ånedal, ärendehändläggare.

- Alla de hyresgäster som var hemma vid besiktningstillfället upplevde att Hyresgästföreningen verkligen tagit deras oro på allvar, säger Astrid. Dessutom var alla positiva till att ge föreningen fullmakt att företräda i Hyresnämnden och där begära att en förhandlingsordning tecknas.

I måndags skickades en ansökan till Hyresnämnden om att få en förhandlingsordning mellan parterna tecknad tillsammans med avtal om hyressättningsavgift.

Bli medlem nu, från 80 kronor i månaden