Engagemang från medlemmar – viktigt i förhandlingsarbetet

Glada skratt, allvarliga miner samt heta diskussioner. När medlemmarna Ninna Mogensen och Jane Sundin samlas med förhandlaren Fredrik Malmberg står hyran i centrum.

Varför engagerar ni er i detta som medlemmar?
- Det är ett sätt att påverka sitt eget boende, att vara aktiv i sitt bostadsområde, säger Ninna.

Fredrik Malmberg är förhandlare och placerad i Eskilstuna. Vi möter honom, Ninna Mogensen och Jane Sundin i ett mötesrum på länskontoret.

Kan du berätta lite mer om Janes och Ninnas roller och vad ni gör här idag?
- De är förtroendevalda som sitter i stora förhandlingsdelegationen. Idag har de blivit informerade om bruksvärderingen i Victoria park.

Ninna tycker att man som hyresgäst ska vara aktiv i sitt boende. Jane berättar att hon kom från en annan stad och blev tillfrågad om att vara med i detta vid flytten hit. När du som medlem engagerar dig i hyresförhandlingar är det enligt Jane och Ninna bra att ha erfarenhet av lokalt arbete och du behöver genomgå en del utbildningar. I utbildningskatalogen för 2017 – i region Mitt – syns olika typer av utbildningar som riktar sig till både förtroendevalda och medlemmar. Väljer du att engagera dig som förtroendevald finns det ett stort utbud kurser.

Marcus Kjellin, som arbetar med förhandlingarna, berättar mer om förhandlingsläget just nu:

Efter två år av rekordlåga hyresuppgörelser rustar sig Hyresgästföreningen för förhandlingarna om 2018 års hyror.

- På bordet ligger åter företagens starkt förbättrade ekonomier, vägt mot stora utmaningar i miljonprogramsbostädernas underhållsbehov och det skriande behovet av nya lägenheter för att klara framtidens bostadsförsörjning.

En viktig input i Hyresgästföreningens förhandlingsarbete är synpunkter från medlemmar som svar på de medlemsbrev* vi skickar ut inför förhandlingar.

- Det är hyresgästerna och medlemmarna som är experterna på att bo och dina synpunkter blir värdefull information att användas vid förhandlingsbordet!

*Maila eller ring inte in nu – invänta brev från Hyresgästföreningen om vem du ska kontakta.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.